Nowe oblicze ul. Konikowo

4 grudnia oficjalnie zakończono przebudowęulicy Konikowo, wraz ze skrzyżowaniem al. Reymonta i ul. Słowackiego. Łączny koszt przeprowadzonej przez PZD inwestycji to blisko1,5 mln zł.

- To długo oczekiwana przez mieszkańców miasta, a w szczególności osiedla Konikowo inwestycja – informuje Beata Tarczyńska, starosta gnieźnieński –Kompleksowa przebudowa nazwanego popularnie „wąskiego gardła”, była jednym z priorytetów Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz kluczowym projektem drogowym. Całość prac dofinansowanoz budżetu Powiat Gnieźnieński kwotą ponad 894 tys. zł. To kolejna z szeregu inwestycji, która znacząco wpływa na bezpieczeństwo ruchu, lepszą komunikację i szybkość przejazdu pomiędzy poszczególnymi częściami miasta – dodaje starosta B. Tarczyńska.

W ramach zadania,realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie,dotychczasowa jednokierunkowa ul. Konikowo (na odcinku od ul. Lelewela, do ul. Słowackiego), została poszerzona do dwóch pasów jezdni i odsunięta od istniejących zabudowań. Ponadto na skrzyżowaniu al. Reymonta,ul. Słowackiego i Konikowowybudowano rondo, wraz z oświetleniem.

- Poza widocznym poszerzeniem ul. Konikowo oraz budową ronda u zbiegu ulic Słowackiego i al. Reymonta wykonaliśmy również szereg istotnych prac ziemnych – mówi Jerzy Szczepański, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie. – W miejscu inwestycji pojawiły się nowoczesne instalacje, poprowadzono światłowody oraz kanalizację. Wykonano równieżchodniki, drogę rowerową, zjazdy na posesje, a nawet niewielki parking. Co ważne wszystkie działania poprzedziła procedura pozyskania niezbędnych dla realizacji projektu gruntów – wylicza dyr. J. Szczepański.

Inwestycję dofinansowano z budżetu miasta Gniezna. Wykonawcąprac była firma „Badera” oddział w Łubowie. Za projekt odpowiedzialne było biuro inżynieryjno-techniczne „Kier”, Mieczysław Łebedyński.