Drogi wizytówką Powiatu Gnieźnieńskiego

Poprawa jakości dróg powiatowych to jedno z głównych działań zapisanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 dla Powiatu Gnieźnieńskiego. Oprócz systematycznie wymienianych nawierzchni asfaltowych planowanych jest wiele poważnych remontów i modernizacji dróg.

Planowane inwestycje na drogach powiatowych przedstawione są poniżej na mapie:

Źródło:
Gazeta Poznańska
– dodatek: Gnieźnieński Tydzień,
13 stycznia 2006 r.