Jak skutecznie „sprzedać" powiat?

Podsumowanie działalności promocyjnej powiatu w roku 2005 oraz plany na rok 2006 były tematem konferencji prasowej Starosty Gnieźnieńskiego Jacka Kowalskiego oraz Przewodniczącego Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski" Bogusława Rzyskiego.

Powiat Gnieźnieński stawia duży nacisk na odpowiednią promocję zarówno w kraju, jak i za granicą. Na miarę możliwości finansowych jest podejmowanych szereg działań z zakresu promocji, jak i Public Relations.

Działania promocyjne charakteryzują się czterema podstawowymi właściwościami:

Aby móc stwierdzić, że działania promocyjne są skuteczne należałoby przeprowadzić odpowiednie badania marketingowe, co z kolei pociągałoby za sobą środki finansowe. Ponadto odbiorcami korzyści płynących z promocji powiatu są indywidualne podmioty takie jak hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe, gospodarstwa agroturystyczne itp. a nie Starostwo.

W ostatnim czasie nasila się trend promocji regionów poprzez odpowiednie produkty turystyczne, stąd w roku 2006 planowane jest opracowanie programu rozwoju produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Wydaje się, że sztandarowym produktem Powiatu Gnieźnieńskiego powinien być Szlak Piastowski. Z tego powodu w roku 2003 z inicjatywy Starostwa została utworzona Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski". Obecnie wiele działań o charakterze turystycznym jest podejmowanych wspólnie z OT „SP".

Turystyka odgrywa co raz większą rolę w rozwoju gospodarki w ujęciu makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym. Zwykle tendencje krajowe przekładają się na sytuację lokalnej branży. Rok 2005 jest w opinii fachowców oceniany jako całkiem dobry – kolejny na „ścieżce wzrostu". Należy mieć zatem nadzieję, że ta tendencja będzie również odczuwalna w Powiecie Gnieźnieńskim.

I. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej

II. Organizacja Turystyczna „Szlak Piastowski" III. Udział w targach krajowych i zagranicznych

IV. Wydawnictwa promocyjne (własne)

W roku 2005 Powiat Gnieźnieński wydał pakiet nowych folderów promocyjnych:

W roku 2006 będą wznawiane dodruki powyższych pozycji z możliwością poszerzenia wybranych wydawnictw o dodatkowe języki, m.in. w planach wybrane pozycje w języku hiszpańskim i węgierskim.
Ponadto w roku 2006 planowane jest wydanie:

V. Współpraca z prasą branżową

VI. Strona internetowa www.powiat-gniezno.pl VII. Inwestycje turystyczne VIII. Inne: Plany promocyjne powiatu w roku 2006:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska