Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pegaz 2003 – pomoc dla osób niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup oprzyrządowania do samochodu, sprzętu komputerowego oraz wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Ruszył kolejny program pomocowy PFRON-u Pegaz 2003. Wnioski należy składać do 15 maja br.


Program jest adresowany:
 • w przypadku zakupu oprzyrządowania do samochodu:
  • " do pełnoletnich osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, wykonujących pracę zarobkową lub uczących się
  • " w przypadku osób poszukujących pracy - zarejestrowane w urzędzie pracy posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji narządów ruchu oraz legitymujące się prawem jazdy
 • w przypadku zakupu sprzętu komputerowego:
  • " do pełnoletnich osób niepełnosprawnych z powodu braku lub znacznego niedowładu obu kończyn górnych w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • " do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w wieku do 18 roku życia z brakiem lub znacznym niedowładem obu kończyn górnych
  • " do niepełnosprawnych dzieci i młodzieży posiadających ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy są uczniami szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczami kolegiów, studentami, w tym studiów podyplomowych i doktoranckich
  • " do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, z ubytkiem słuchu na poziomie od 90 decybeli, realizującej obowiązek szkolny (szkoła podstawowa lub gimnazjum - do 18 roku życia) lub obowiązek przygotowania przedszkolnego
 • w przypadku zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:
  • " do osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupą inwalidzka) z dysfunkcją jednej lub obu kończyn dolnych z jednoczesną dysfunkcją jednej lub obu kończyn górnych
  • " do osób z przyznanym zasiłkiem pielęgnacyjnym, potwierdzonym zaświadczeniem o jego pobieraniu wydanym przez płatnika (dotyczy dzieci)

Pierwszeństwo w otrzymaniu dofinansowania ustalane jest przede wszystkim na podstawie oceny zawartego we wniosku uzasadnienia, którym jest projekt działań mających na celu aktywizację społeczną lub zawodową, która będzie zrealizowana dzięki pomocy udzielonej w ramach programu.

W ramach programu finansowane będą także szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania.

Informacje na temat maksymalnych kwot dofinansowania oraz formularze wniosku wraz z instrukcją można otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cyma 16, tel. /061/ 425 52 98 w godz. 7.30-15.30. Osobami odpowiedzialnymi za pomoc przy realizacji programu są Hanna Łęga i Artur Babik.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


2006-04-05
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21373640

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno