Starostwo nieczynne 26 maja

W dniu 26 maja tj. w najbliższy piątek Starostwo Powiatowe w Gnieźnie będzie nieczynne. Z apelem do pracodawców oraz do innych organów administracji rządowej i samorządowej o ustanowienie tego dnia wolnym od pracy zwrócił się Premier RP. W związku z pielgrzymką Benedykta XVI, premier podjął decyzję o ustaleniu 26 maja dniem wolnym od pracy w urzędach administracji centralnej i terenowej, chcąc umożliwić godne przeżycie wizyty Ojca Świętego wszystkim obywatelom.