Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Spada bezrobocie w powiecie

Przeciwdziałanie bezrobociu na terenie powiatu gnieźnieńskiego było głównym tematem sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 29 maja 2006 roku. W przeciągu ostatniego roku spadło ono o 3% i można oczekiwać, że tendencja ta utrzyma się w roku 2006. Sprawozdanie ze swojej działalności złożyły Powiatowy Urząd Pracy i Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego.

W końcu 2005 roku w powiecie gnieźnieńskim zarejestrowanych było 11.075 osób bezrobotnych. W porównaniu z końcem 2004 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 1 662 osoby, czyli spadek liczby jest notowany trzeci kolejny rok i ma tendencję rosnącą . Obecnie na koniec kwietnia 2006 roku w rejestrze figurują 10.782 osoby, co stanowi około 21 % stopę bezrobocia. W najgorszym miesiącu 2005 roku - w lutym - bezrobocie wynosiło 24,1 %. W analizowanym okresie bezrobocie w powiecie gnieźnieńskim spadło zatem o 3%.

Jak podkreśla Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski: "Myślę, że daleki jest jeszcze proces przed nami w zakresie stabilizacji na lokalnym rynku pracy. Dynamika spadku stopy bezrobocia jest pozytywna. Oprócz działań podejmowanych przez samorząd powiatowy ważne są również zmiany systemowe podejmowane przez polski rząd. W moim odczuciu, największym problemem bezrobocia w Polsce jest tzw. bezrobocie strukturalne, tzn. brak u osób bezrobotnych odpowiednich kwalifikacji dających im szansę na znalezienie pracy. Innym problemem jest również wysokie bezrobocie wśród osób bez doświadczenia zawodowego, ale w tym zakresie staramy się podejmować wiele działań takich jak np. staże, aby niwelować to zjawisko. Niepokoi mnie również fakt zagranicznej migracji coraz większej liczby dobrze wykształconych i wykwalifikowanych fachowców. Wierzę jednak, że osoby te po pewnym czasie zdecydują się na powrót do kraju, aby zgromadzony kapitał i wiedzę "know-how" zainwestować w naszej rzeczywistości."

Powiat realizuje zadanie łagodzenia skutków bezrobocia poprzez Powiatowy Urząd Pracy. Oprócz szeroko podejmowanego poradnictwa zawodowego i doradztwa na temat możliwości przekwalifikowania się i sposobów poszukiwania pracy, PUP realizował w roku 2005 kilka "aktywnych" projektów dla osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego i PHARE. W ramach unijnych środków pozyskano dodatkowo 1,6 mln zł., dzięki czemu w roku 2005 na aktywizację osób bezrobotnych przekazaliśmy prawie 6 mln. zł. W roku ubiegłym większość środków była skierowana na takie formy jak staże i przygotowanie zawodowe. Było to wynikiem dużego zapotrzebowania ze strony pracodawców na tę formę pomocy i duże oczekiwania ze strony bezrobotnych, do których są one adresowane. Na uwagę zasługuje fakt, zwiększenia nakładów finansowych na osoby bezrobotne, które szanse na zatrudnienie widziały w samo zatrudnieniu. Stąd blisko 850 tys. zł. zostało przeznaczone na dotacje dla bezrobotnych, z czego skorzystały 77 osoby. Dużym popytem wśród przedsiębiorców cieszyły się również refundacje kosztów doposażenia i wyposażenia nowo tworzonych stanowisk pracy. W wyniku podpisanych 20 umów z pracodawcami utworzono 50 nowych stanowisk pracy.

Niewątpliwie na uwagę zasługuje ponadto fakt, iż Powiat Gnieźnieński jest największym udziałowcem Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego, która w roku 2005 pozyskała również dodatkowe środki pomocowe z Unii Europejskiej na realizację zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości w powiecie gnieźnieńskim w wysokości ponad 1,5 mln zł. Pieniądze te zostały przeznaczone m.in. w formie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną działalność gospodarczą.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska


 • Sprawozdanie PUP z działalności za rok 2005
 • Sprawozdanie GARG z działalności za rok 2005

  2006-06-01
 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Poniedziałek 20-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21085977

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno