Obraz dla Starosty Gnieźnieńskiego

W dniu 29 czerwca br. podczas Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Pan Waldemar Serocki w imieniu Zarządu Koła Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego przy WKU Gniezno, wyraził serdecznie podziękowanie za objęcie honorowym patronatem przez Pana Starostę Jacka Kowalskiego - wojewódzkich obchodów Jubileuszu 25-lecia Koła.

Chcąc wyrazić wdzięczność, Zarząd Koła postanowił wręczyć na ręce Pana Jacka Kowalskiego - Starosty Gnieźnieńskiego, kopię obrazu "First Kill", pędzla amerykańskiego artysty malarza balistyki Roya Grinnella wraz z certyfikatem jego autentyczności.

Szkic ataku Gnysia na niemieckie bombowce wykonał James F. Lanzdale podczas prezentacji wystawy "Poland Invedet" na lotniskowcu Intrepid Muzeum w Nowym Jorku w sierpniu 1989 roku (...).

Warto nadmienić, iż W. Gnyś podczas wizyty w Polsce w 1998 roku w ogrodach Pałacu Namiestnikowskiego w Warszawie przekazał taki sam obraz Prezydentowi RP Panu Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.

Przypomnijmy, iż w miesiącu kwietniu 2006 r. Zarząd Koła przy WKU Gniezno zorganizował uroczystość wmurowania w Kościele Garnizonowym w Gnieźnie "Tablicy Pojednania", którą poświęcił kś. Kapelan ppłk dr Leonard N. Sadowski.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce Pan dr Reinchard Schweppe wraz z gen dyw. rez. Adamem Rębaczem - prezesem Zarządu Głównego ZBŻZiORWP w Warszawie.

Katarzyna Jędrzejczak