Coraz bliżej decyzji o lokalizacji bazy AGS

Zapoznanie się z infrastrukturą wojskową oraz procesem przygotowań władz państwowych i samorządowych co do możliwości wyboru lotniska w Powidzu, jako ewentualnego miejsca dla przyszłej bazy AGS było głównym celem wizyty zastępcy szefa sztabu ACT ds. wsparcia transformacji - szefa komitetu kierującego programem AGS NATO, gen. Dyw. Alberto Notari w dniu 10 lipca w Powidzu.Generał Alberto Notari z grupą towarzyszących osób, przed spotkaniem w Powidzu, brał udział w rozmowach w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W spotkaniu w powidzkiej bazie lotniczej uczestniczył Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski, marszałek województwa i wojewoda, starostowie słupecki i wrzesiński oraz burmistrzowie i wójtowie najważniejszych okolicznych miejscowości.

Oficjalnie mówi się już tylko o czterech krajach - kandydatach, w kontekście lokalizacji przyszłej bazy wojskowej. Polska w opinii wielu dygnitarzy wojskowych Paktu Północnoatlantyckiego ma spore szanse na umiejscowienie bazy AGS na swoim terenie. Niewątpliwym atutem polskiej oferty jest duże zaangażowanie i przychylność lokalnych władz samorządowych oraz duży potencjał regionu dający szerokie perspektywy rozwoju dla przyszłej bazy NATO.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska