"Talk to Success" - Polsko-Niemiecka Giełda w Poznaniu

Izba Przemysłowo-Handlowa w Lipsku wraz z polskimi partnerami organizuje w dniach 18 - 19 września 2006 r., w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich "Polagra Food", Polsko - Niemiecką Giełdę Kooperacyjną "Talk to Success". Celem Giełdy jest nawiązanie bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami i instytucjami deklarujących chęć nawiązania trwałej współpracy. W centrum spotkań znajdować się będą rozmowy przedsiębiorców połączone z wizytą na targach.W Giełdzie Kooperacyjnej mogą wziąć udział wszystkie firmy działające w następujących branżach.

Przedsięwzięcie zorientowane na branże, kontakty dobrane na życzenie, a także pomoc techniczna i zaplanowane spotkania, z pewnością istotnie przyczynią się do efektywności tych rozmów. Opis działalności przedsiębiorstw daje możliwość wcześniejszego wyboru odpowiednich partnerów do rozmowy. Uczestniczący przedsiębiorcy zgłaszają organizatorowi wybranego partnera handlowego. To tworzy dla każdego konkretne plany. Wizyta na branżowych Targach Polagra Food zapewnia możliwość nawiązania licznych ciekawych kontaktów. Warunki uczestnictwa:

Uczestnik zobowiązany jest do wpłaty 200 zł na konto Izby Przemysłowo-Handlowej w Lipsku. Kwota ta pokrywa wyłącznie koszty związane z dwudniowym wstępem na targi, prezentacją firm, pomocą tłumaczy oraz posiłkami (dwie kolacje i obiad) z niemieckimi przedsiębiorcami. Koszty podróży do Poznania leżą w Państwa gestii.

Zgłoszenie można przesłać mailem lub faxem do dnia 20 sierpnia 2006 roku do Pani Anety Gano-Mittmann pod numerem telefonu: +49 341 1267-1430, e-mail: moe@leipzig.ihk.de (kontakt także w języku polskim).

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań do Państwa dyspozycji oddają się:

  • Pani, Aneta Gano-Mittmann, e-mail: moe@leipzig.ihk.de (kontakt w języku polskim)
  • Pan Matthias Feige +49 341 1267-1324, e-mail: feige@leipzig.ihk.de (kontakt w języku angielskim i niemieckim)    Zdjęcie i tekst:
    Izba Przemysłowo-Handlowa w Lipsku oraz Wydział Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.