II LO uczestnikiem międzynarodowego projektu "COMENIUS"

W wyniku współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego i niemieckiego Teltow-Flaeming zawiązano partnerstwo w ramach projektu "COMENIUS", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej. Szkołą wdrażającą program jest II Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Gnieźnie. Koordynatorem wszystkich działań ze strony niemieckiej jest Friedrich-Gymnasium z Luckenwalde (Teltow-Flaeming).Pierwsze wymiany młodzieży zaplanowano na lata 2007-2008. Od czerwca 2006r. trwają już intensywne prace przygotowawcze. W dniach 23-27 października 2006 r. delegacja II LO, z Panią Dyrektor Danutą Bolińską na czele, odwiedzi szkołę w Luckenwalde, gdzie w ramach licznych dyskusji i spotkań panelowych omówione zostaną propozycje programów edukacyjnych, realizowanych w ramach wymiany szkół. Poza II LO z Gniezna do projektu zaproszono szkoły z Hiszpanii, Grecji, Francji, Turcji, Węgier, Włoch i Litwy.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska