290 tys. zł z PFRON na wyrównywanie szans między regionami

Powiat Gnieźnieński otrzymał z PFRON 290 tys. zł. na w ramach programu wyrównywanie szans między regionami. Z tej kwoty 83 tys. dostał Dom Pomocy Społecznej w Mielżynie w ramach dofinansowania zakupu samochodu typu bus, a pozostałe 207 tys. otrzymały trzy gnieźnieńskie firmy na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

W imieniu podmiotów ubiegających się o dofinansowanie z wnioskiem do zarządu głównego PFRON-u zwróciło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przyznane środki należy wykorzystać do końca listopada 2006 roku. Firmy, które stworzą przy pomocy Funduszu nowe miejsca pracy dla niepełnosprawnych są zobowiązane do trzy i pół rocznego utrzymania nowych stanowisk.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

Agnieszka Rzempała - Chmielewska