Powidz przygotowuje się do NATO-wskiej oceny

W dniu 1 września 2006 r. w Witkowie odbyło się kolejne spotkanie robocze, z udziałem Wojewody Wielkopolskiego, poświęcone przyjęciu delegacji przedstawicieli państw NATO w związku z planami powstania bazy "AGS" NATO w Powidzu. Podczas spotkania przedstawiciel Starosty Gnieźnieńskiego przedstawił aktualny stan przygotowań w Powiecie Gnieźnieńskim, w związku z jesienną wizytą "sojuszniczej" delegacji oceniającej Powidz, jako potencjalne miejsce lokalizacji bazy.Celem spotkania było m. in. omówienie programów wizyty oceniającej, ustalenie miejsc pokazów i prezentacji, pokazaniu placówek oświatowych, obiektów służby zdrowia, Policji i Straży Pożarnej. Dyskutowano ponadto o wskazaniu miejsc pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe, usługowe, drogowe oraz o terenach rekreacyjnych. Podczas wizyty oceniającej bardzo istotnym elementem będzie prezentacja infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.

Projekt bazy AGS w Powidzu jest jednym z najnowocześniejszych i najlepiej przygotowanych w historii paktu militarnego NATO.

Przypomnijmy, AGS (ang. Alliance Ground Surveillance) to sojuszniczy system obserwacji obiektów naziemnych z powietrza. System ten ma z założenia ułatwić kontrolę działań oraz wspierać systemy dowodzenia. Kluczowe decyzje dotyczące ostatecznej lokalizacji bazy zapadną 29 listopada 2006 r. w Rydze.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska