Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Europejskie Dni Dziedzictwa Archeologicznego

Instytucje muzealne z Wielkopolski, w tym i z Powiatu Gnieźnieńskiego włączyły się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa Archeologicznego, które odbędą się w dniach 16-17 września. Polska inauguracja tych wydarzeń odbędzie się w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.


Organizatorzy spodziewają się wielu znaczących osobistości. Inauguracyjną Mszę Św. odprawi Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Muszyński.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


PROGRAM EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO
16 - 17 WRZEŚNIA 2006


OSTRÓW LEDNICKI

16 września - OSTRÓW LEDNICKI - inauguracja

godz. 12.00 - pontyfikalna msza św. na Ostrowie Lednickim w kaplicy Palatium odprawiana przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego. Homilię wygłosi Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki.

16.09. Ostrów Lednicki

godz. 14.00 - 17.00 Mały Skansen - osada wojów
W grodzie księcia Mieszka - życie codzienne mieszkańców grodu piastowskiego (warzenie jadła, wypiek podpłomyków w piecu chlebowym, tkactwo, kołodziejstwo i rzeźbiarstwo, zwyczaje dawnych Słowian, zwiedzanie wyposażonych chat)

17.09. Ostrów Lednicki

godz. 10.00 - 18.00
Mieczem i toporem - z wizytą w obozie wojów piastowskich (nauka fechtunku, pokazy walk i umiejętności wojów, nauka miotania toporem i oszczepem, pokazy konnicy z czasów Bolesława Chrobrego, gry i konkursy dla dzieci i młodzieży) Bicie monet okolicznościowych, prezentacja wylepiania i wypału naczyń, pokazy wyrobu krajek, wyrób drobnej biżuterii, łucznictwo i lutnictwo, prezentacja szycia butów, sakw i innych elementów skórzanych
Występy zespołu muzycznego i kuglarza
Oprowadzanie po Ostrowie Lednickim i wystawach

Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

GIECZ

17.09. godz. 10.00 - 12.00
- spotkanie na wczesnochrześcijańskim cmentarzysku w Gieczu - rezultaty dotychczasowych badań, zapoznanie się z pracą archeologa w terenie, sesja posterowa

godz. 11.30 - Msza Św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Grodziszczku
po mszy św. oficjalne rozpoczęcie Dnia Dziedzictwa Archeologicznego

godz. 14.00 - Początki chrześcijaństwa w Gieczu - prelekcja "Rola ośrodków grodowych w procesie chrystianizacji ziem polskich ze szczególnym uwzględnieniem Giecza" (T. Krysztofiak); po prelekcji sesja posterowa

godz. 14.00 - 18.00
- Nasi przodkowie - życie codzienne na wczesnośredniowiecznej osadzie

godz. 18.00 - 19.00
Muzyka dawniej i dziś - koncert muzyczny

godz. 19.00 - 20.30
- Wieczór w muzeum - zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem

godz. 20.30
...Nasze życie... - spektakl Teatru IT ze Środy Wlkp.

Przez cały dzień możliwość bezpłatnego zwiedzania muzeum, pokazy walk wojów PIASTOWSKICH, ogródki gastronomiczne. Będzie również okazja pozowania do portretu lub karykatury, wzięcia udziału w "mini plenerze" malarskim.

Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

GRZYBOWO 16.09 i 17.09 - godz. 10.00 - 17.00 Grzybowo
Strawa pradziejowa (prezentacja i degustacja) - młócka zboża za pomocą cepów, mielenie zboża na żarnach kamiennych, wypiekanie podpłomyków, wypiek chleba, strawa z kotła obozowego, zbieranie miodu z gniazd drzewnych
Zielarstwo prezentacja i degustacja mieszanek ziołowych stosowanych w lecznictwie, napoje ziołowe
Szycie ubiorów historycznych - pokaz pracy, kroju szycia
Garncarstwo - ręczne lepienie naczyń glinianych, wypalanie naczyń z gliny
Zagroda rybaka śródlądowego - sieci, sprzęt rybacki, wykonywanie łodzi dłubanki
Warsztat rogowniczy - prezentacja pracy rogownika
Bicie monet - mennica dirhemów arabskich
Pokaz rzemiosła wojennego - prezentacja i przymierzalnia uzbrojenia, ćwiczenia, walki i pokazy wojów, stanowiska strzelania z łuku, rzut oszczepem, rzut toporem i nożem bojowym, wyrób strzał i łuków

17.09.
godz.15.00 - Msza Św. na grodzisku w Grzybowie

Organizator:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Towarzystwo Przyjaciół Grodu w Grzybowie

MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W POZNANIU

17.09

16.00 - otwarcie wystawy " Wielkopolska Kolebką Polskiego Chrześcijaństwa".
17.00 - 19.00 - Wykłady:
Początki chrześcijaństwa w Polsce, prof. dr hab. Zofia Kurnatowska
Gród piastowski na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz
17.00 - 19.00 - Warsztaty dla dzieci
19.00 - Projekcja filmu Pt."Gniazdo" (1974), reż. J. Rybkowski wraz z komentarzem dr Macieja Przybyła

Organizator: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

GNIEZNO

16.09.
godz. 16.00 - poświęcenie tablicy upamiętniającej 1000 lecie śmierci Radzyma Gaudentego pierwszego arcybiskupa gnieźnieńskiego w miejscu jego pochówku, w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej. Poświęcenia dokona J.E. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Muszyński

17.09.
godz. 12.00 - msza św. w Katedrze Gnieźnieńskiej odprawiana przez Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Henryka Muszyńskiego
godz. 13.30 - 16.00 - zwiedzanie wykopalisk w podziemiach Katedry Gnieźnieńskiej

REZERWAT ARCHEOLOGICZNY - KALISZ ZAWODZIE
16.09.

godz. 13.00 - Koncert muzyki dawnej
godz. 13.00 - 18.00 - pokazy walk wojów i rycerzy; "Kręć się, kręć wrzeciono" - pokazy tkanin i przędzenia, wykonywanie krajek, "Bursztyn kiedyś i dziś", "Dziegieć i smoła" - pokazy starodawnej techniki juchtowania, zielarstwo, wróżenie z run, "nie święci garnki lepią", plecionkarstwo, rymarsto, kowalstwo, mennictwo, zabawy plebejskie, średniowieczne techniki tortur, gry i zabawy dla starszych i młodszych, strzelanie z łuku
Zwiedzanie wystawy w pawilonie wystawienniczym "Kalisz prastary" i grodziska wczesnośredniowiecznego.

17.09

godz.12.00 -msza św. w kościele św. Wojciecha na Zawodziu

godz. 11.00 - Koncert muzyki dawnej
godz. 11.00 - 18.00 - pokazy walk wojów i rycerzy; "Kręć się, kręć wrzeciono" - pokazy tkanin i przędzenia, wykonywanie krajek, "Bursztyn kiedyś i dziś", "Dziegieć i smoła" - pokazy starodawnej techniki juchtowania, zielarstwo, wróżenie z run, "nie święci garnki lepią", plecionkarstwo, rymarsto, kowalstwo, mennictwo, zabawy plebejskie, średniowieczne techniki tortur, gry i zabawy dla starszych i młodszych, strzelanie z łuku

GRÓD W MORACZEWIE

16.09.

godz. 12.00
Uroczysta odprawa wojów spod pomnika Bolesława Chrobrego przez Starostę Gnieźnieńskiego

godz. 12.15
Wyjazd jeźdźców z Gniezna do grodu wojskowego w Moraczewie, trasa prowadzi przez Lednicę i dalej do Moraczewa.
Po przybyciu na miejsce rozbicie umocnień, obozowiska i popas dla koni.
W godzinach nocnych Noc Szamańska: wróżby, ogniska, teatralne obrzędowe tańce przy dźwiękach bębnów i biesiada słowiańska.

17.09.

godz. od 10.00
Ćwiczenia rzemiosła wojennego:
- trening łuczniczy dla wojów pieszych i konnych.
- tworzenie szyków bojowych,
- walki piesze bronią średniowieczną,
Ćwiczenia konnicy,
- strzelanie z łuku,
- walki w szyku bojowym,
- rzuty oszczepami,
- pojedynki konne,
- walki wręcz na koniach (bez siodeł).

Godz. 15.00
Wyjazd z grodu wojskowego w Moraczewie.

Organizator:
Grupa Widowisk Historycznych "COMES"
Klub Jeździecki "ESKADO"

ŁEKNO - TARNOWO PAŁUCKIE - WĄGROWIEC
16.09.
WĄGROWIEC - Miejska Biblioteka Publiczna ul. Średnia
Godz. 10.00
* Sesja popularnonaukowa na temat:
"Łekno jako centralny ośrodek średniowiecznych Pałuk"
Program sesji:
* Otwarcie
* Początki chrześcijaństwa w Wielkopolsce (X-XIII w.)
- referat Leokadii Grajkowskiej, historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
* Miejsca kultu w rejonie grodu w Łeknie - od wiary Słowian do chrześcijaństwa
- referat Marcina Moeglicha, historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
* Gród w Łeknie w świetle badań archeologicznych
- prezentacja multimedialna Małgorzaty Kranc, archeologa Muzeum Regionalnego w Wągrowcu
* Gród w Łeknie w państwie pierwszych Piastów
- prezentacja multimedialna Marcina Moeglicha, historyka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu

TARNOWO PAŁUCKIE - kościół pw. św. Mikołaja
Godz. 15.00 i godz. 16.00
Możliwość zwiedzania kościoła z przewodnikiem

17.09.
godz. 11.00 - msza św. w kościele pw. św. Piotra i św. Pawła w Łeknie. Mszę odprawi ksiądz Jarosław Bogacz - Konserwator Diecezjalny, Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

ŁEKNO - Gminny Ośrodek Kultury

godz. 15.00

NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z ARCHEOLOGIĄ
* Zwiedzanie wystawy "Łekno na przestrzeni dziejów"
* Pogadanka dla dorosłych:
"Co to są zabytki archeologiczne i jak powinniśmy je chronić"
* Pogadanka dla dzieci:
" Co to jest archeologia i czym zajmuje się archeolog"
* "Małe wykopaliska" - zabawa dla dzieci, połączona z konkursami
* Działania towarzyszące:
- pokaz lepienia naczyń glinianych bez użycia koła garncarskiego
- pokaz dawnych technik tkackich
- pokaz czerpania papieru

ŁEKNO - kościół pw. św. Piotra i św. Pawła

godz. 17.00
"PERŁY MUZYKI BAROKU"
Koncert w wykonaniu pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej w Wągrowcu

TARNOWO PAŁUCKIE - kościół pw. św. Mikołaja

Godz. 15.00 i godz. 16.00
Możliwość zwiedzania kościoła z przewodnikiem

Organizatorzy:
Urząd Gminy Wągrowiec
Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
Muzeum Regionalne w Wągrowcu


LĄD NA WARTĄ

17.09.
godz. 11.30 Msza Św. w kościele pw. Najświętszej Marii Panny i św. Mikołaja

zwiedzanie klasztoru z przewodnikiem

Organizator: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

LUBIŃ

17.09.
godz. 11. 30 Msza Św. w klasztorze Benedyktynów
godz. 13.30 - 18.00 - zwiedzanie klasztoru i podziemi klasztoru z przewodnikiem

DOBROWO KOLSKIE

16.09.

godz.14.00 - Zlot młodzieży na grodzisku średniowiecznym w Dobrowie
"Bliskie spotkania z archeologią" - warsztaty Archeologiczne, występy zespołów artystycznych i folklorystycznych

17.09.
godz. 11.00
Msza Św. przy kaplicy Bł. Bogumiła "Na Puszczy" z udziałem Ordynarisza Diecezji Włocławskiej Wiesława Alojzego Merlinga

Po mszy:
Referaty: mgr Krzysztof Gorczyca "Archeologiczna przeszłość Dobrowa i okolic"
dr Józef S. Mujta "Błogosławiony Bogumił (1116-1182) - Arcybiskup Gnieźnieński i Pustelnik z Dobrowa"

Imprezy towarzyszące
Organizator: Urząd Gminy Kościelec

2006-09-21
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21359950

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno