Centrum kształcenia ustawicznego na wzór niemiecki

W dniach 11-12 września 2006 roku w Powiecie Teltow-Flaeming gościła delegacja gnieźnieńskich ekspertów ds. doskonalenia zawodowego. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania tamtejszych ośrodków dydaktyczno-szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem Centrum Kształcenia Praktycznego w Luckenwalde.


Gnieźnianie zwiedzili liczne zakłady szkoleniowe, uczestniczyli w zajęciach praktycznych, warsztatach oraz seminariach. Prowadzono ponadto liczne dyskusje dotyczące szkolenia zawodowego w aspekcie dynamicznych zmian na rynku pracy.

Przyjaciele z Niemiec zaoferowali pomoc i merytoryczne wsparcie w realizacji Centrum Kształcenia Praktycznego w Powiecie Gnieźnieńskim. Jak wiadomo idea utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie jest niezwykle istotna. Znalazła ona bowiem odzwierciedlenie w Planie Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013. W ramach tego działania zaplanowano powołanie (na bazie warsztatów szkolnych ZSP nr 3) jednostki, która będzie zajmowała się dostosowaniem kwalifikacji osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. Pan Reiner Rabe, dyrektor podobnej jednostki w Luckenwalde zadeklarował wolę ścisłej współpracy oraz pomoc w pozyskaniu funduszy unijnych na realizację projektu.

Rafał P. Spachacz