Nowo mianowani

Dnia 19 września 2006r. w Auli Neogotyckiej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych w Gnieźnie, odbyła się uroczystość wręczenia przez Starostę Gnieźnieńskiego aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego.


W spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Gnieźnieńskiego - Jerzy Nadoliński, Starosta Gnieźnieński - Jacek Kowalski, Wicestarosta Gnieźnieński - Telesfor Gościniak, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Leon Budniak oraz Jerzy Lubbe – Wicedyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Nauczyciele po otrzymaniu aktów z rąk Starosty Gnieźnieńskiego, złożyli ślubowanie następującej treści:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” Tak mi dopomóż Bóg.

Nauczyciele, którzy otrzymali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego:
1.BUBACZJOLANTA
2.CICHOŃMACIEJ
3.GAWLAKPAULINA
4.HORDIKRAFAŁ
5.JÓŻWIAKSYLWIA
6.KACZOROWSKAKATARZYNA
7.KANKERAFAŁ
8.KNASTHONORATA
9.KOCIŃSKAANNA
10.MAJEWSKAARLETA
11.MATEUSZNOWAKOWSKI
12.MICHALAKANETA
13.MISIEWICZJUSTYNA
14.MODRZEJEWSKAMAŁGORZATA
15.NOWAKIZABELLA
16.PRZYBYLSKAMAGDALENA
17.PUDELEWICZPAULINA
18.RUSIŁOWICZMARLENA
19.SMUSZDOROTA
20.WIŚNIEWSKIMARIUSZ
21.ŻUCHLIŃSKAANNA

Nauczyciele, którzy zdobyli awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego, akty odebrali z rąk przedstawiciela Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Pani Anny Krystkowiak.
Anna Dąbek