Dziennikarze w Teltow-Flaeming

W dniach 20-21 września 2006 r. w powiecie Teltow-Flaeming przebywała pięcioosobowa delegacja dziennikarzy z Powiatu Gnieźnieńskiego. Wyjazd był odpowiedzią na zaproszenie niemieckiego Starosty, Pana Peer Giesecke, który zaproponował i sfinansował pracowity, a jednocześnie niezwykle owocny program pobytu. Wizyta studyjna miała charakter roboczy i obejmowała liczne prelekcje, prezentacje, seminaria oraz warsztaty, które miały na celu przybliżenie środowisku mediów charakteru współpracy pomiędzy powiatem Gnieźnieńskim a niemieckim Teltow-Flaeming.


Program wizyty dziennikarzy w partnerskim powiecie obejmował m. in.: zwiedzanie tamtejszego urzędu starostwa, parków gospodarczych TF, kompleksu Flaemingskate, pałacu Wiepersdorf, centrum biotechnologii (Biopark) oraz powiatowego lotniska Schoenhagen. W ramach wycieczki autokarowej zaprezentowano tereny przemysłowe i inwestycyjne w północnej części powiatu Teltow-Flaeming (w tym GVZ Grossbeeren, Brandenburskiego parku gospodarczego, fabryk: Chryslera, Volkswagena, Classen, Coca-Cola, Rewe i wielu innych). Jednym z punktów wizyty było spotkanie warsztatowe z udziałem przedstawicieli tamtejszych wydawców prasy, którzy zadeklarowali wolę ścisłej i regularnej współpracy. Uwieńczeniem programu była konferencja prasowa z udziałem Starosty, Pana Peer Giesecke, podczas której wielokrotnie podkreślano wyjątkową rolę dziennikarzy, jako multiplikatorów informacji o współpracy pomiędzy powiatem Gnieźnieńskim a partnerskim Teltow-Flaeming.

Spotkanie w Teltow-Flaeming było niebywałą okazją do bezpośredniego zaprezentowania i promowania ciekawych rozwiązań m. in. w zakresie gospodarki, turystyki, kultury, edukacji, których realizacja mogłaby być uwzględniona w ramach planów dalszej współpracy obydwu powiatów. Dyskutowano także o możliwościach współpracy pomiędzy poszczególnymi, zainteresowanymi środowiskami zawodowymi i społecznymi Gnieźnian, które zostaną niewątpliwie uwzględnione w przygotowywanym programie współpracy na rok 2007.

Rafał P. Spachacz