Pokaz produkcji biopaliw

Firma AGROBUD Państwa Małgorzaty i Piotra Staszczaków w Łubowniczkach gm. Kiszkowo wspólnie z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego - Biurem Powiatowym w Gnieźnie w dniu 25 września zorganizowała powiatowy pokaz produkcji biopaliwa.


Wykorzystując obecność na AGRO SHOW 2006 w Bednarach firm produkujących maszyny do tłoczenia oleju z nasion roślin oleistych oraz estryfikatory do przerobu oleju na pełnowartościowe paliwo rolnicze organizatorzy zaprosili je na pokaz. Udział w pokazie wzięły również firmy produkujące zbiorniki i dystrybutory do paliw. Stan prawny i zasady tworzenia grup producenckich oraz korzystania ze wsparcia finansowego na tworzenie własnych agrorafinerii omówili przedstawiciele ARiMR i WODR-u.
Pokaz był skierowany głównie do rolników z terenu naszego powiatu. Zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, która wejdzie w życie l stycznia 2007r. rolnicy oraz grupy producenckie będą mogli produkować boipaliwa ciekłe na własny użytek bez podatku akcyzowego w ilości do 100 l na ha powierzchni użytków rolnych.
W pokazie uczestniczyło ok. 100 osób. Współfinansowały go następujące firmy i instytucje :
  • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
  • AGROBUD - Piotr Staszczak
  • FORTIS PHU
  • JASTEF PPH
  • Instytut Modernizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej w Poznaniu
Sonia Gralak