Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Sesja Rady Powiatu

W dniu 27 marca 2003 r. o godz. 13.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42 odbędzie się V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji, 
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 
 3. Przedstawienie porządku obrad, 
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym, 
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym, 
 7. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie z działalności w 2002 roku, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2002 roku, 
 8. Problematyka bezrobocia w Powiecie Gnieźnieńskim : 
  1. Sprawozdanie PUP za rok 2002 oraz planowane zamierzenia na rok 2003,
  2. Sprawozdanie Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego z działalności od chwili utworzenia,
  3. Informacja o sytuacji w Przedsiębiorstwie Przemysłu Ziemniaczanego w Trzemesznie oraz Cukrowni Gniezno,
  4. Zamierzenia Starosty Gnieźnieńskiego dla przeciwdziałania bezrobociu w 2003 roku,
  5. Dyskusja
 9. Podjęcie uchwał w sprawie :
  1. przejęcia przez Powiat Gnieźnieński Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. zmiany uchwały nr XL/240/2002 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28.09.2002 r. dotyczącej przekształcenia szkół ponadpodstawowych przez Powiat Gnieźnieński w szkoły ponadgimnazjalne,
  4. zmiany uchwały nr XII/66/99 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 1 grudnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconego zadania podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego,
  5. zmiany uchwały nr XXII/131/2000 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 września 20002 r. dotyczącej sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych Radnych Powiatu Gnieźnieńskiego 
 10.  Interpelacje i zapytania Radnych,
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 12. Wolne głosy i informacje,
 13. Zakończenie sesji.


2003-03-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 18-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21453145

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno