Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dodatkowe dwa miliony na drogi

Powiat Gnieźnieński otrzymał dwa miliony na dodatkowe inwestycje na drogach. Właśnie zakończyła się inwestycja na drodze Jastrzębowo - Strzyżewo Paczkowe - Jankowo Dolne. Na modernizację drogi Powiat Gnieźnieński otrzymał dofinansowanie w wysokości 550 tys. zł. z rezerwy Ministra Finansów. Kolejne 1,5 mln. zł. samorząd powiatowy otrzymał ze środków unijnych na remont drogi Palędzie Dolne - granica województwa - Kruchowo.


Całkowity koszt realizacji drogi Jastrzębowo - Strzyżewo Paczkowe - Jankowo Dolne wyniósł 940.442 zł. W wyniku przeprowadzonych prac droga została na całej długości (na odcinku 2,4 w Gm. Gniezno oraz na odcinku 1,3 km w Gm. Trzemeszno) poszerzona do 5 m, został również położony nowy 3 cm dywanik asfaltowy. Wykonawcą robót była firma: SKANSKA

Powiat Gnieźnieński otrzymał również 1.537.234 zł ze środków unijnych w ramach ZPORR dla działania 3.2 "Obszary podlegające restrukturyzacji" na realizację projektu pt. "Przebudowa - remont drogi powiatowej nr (05774) 2168P (Palędzie Dolne - granica województwa - Kruchowo". Koszt całkowity inwestycji to 2.049.645 zł. Droga łączy województwo kujawsko - pomorskie przez wieś Ławki do miejscowości Kruchowo w Gm. Trzemeszno. Obecnie droga ma szerokość 5 - 5,1 m. Zostanie poszerzona do 6m. Zadanie zostanie zrealizowane do połowy czerwca 2007 roku.

Drogi, zaraz po termomodernizacji budynków oświatowych, to drugi obszar, gdzie samorząd powiatowy w II kadencji przeznaczył znaczne środki finansowe na wydatki o charakterze inwestycyjnym. Przypomnijmy, w roku 2003 została wyremontowana droga powiatowa nr 32439 Mieleszyn - Karniszewo - Kłecko. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 981.682,16 zł, z czego 364.694,92 zł. pochodziło z funduszu SAPARD. Podobnie było w roku 2004. Za kwotę 816.400,58 zł. została wyremontowana droga powiatowa nr 32303 Murowana Goślina - granice Karczewa. Samorząd powiatowy pozyskał z SAPARD'u 379.626,27 zł. Natomiast dzięki dobrej współpracy z samorządem Województwa Wielkopolskiego i Gminy Kiszkowo wybudowano drogę nr 32354 Imiołki - Skrzetuszewo (2.474 mb). Kwota dofinansowania wyniosła 550.000 zł.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska

2006-11-07Sprostowanie

W powyższej informacji podano błędnie, że projekt przebudowy-remontu drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) - granica województwa - Kruchowo uzyskał dofinansowanie ze ZPORR. Umowa na dofinansowanie tego projektu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie została zawarta.
Droga została przebudowana w roku 2007, a przebudowa ta została sfinansowana w całości ze środków budżetowych powiatu gnieźnieńskiego.

Na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego znajduje się - pod datą 2007-08-16 - informacja o otwarciu tej drogi po przebudowie: www.powiat-gniezno.pl/news_748.

Powiat gnieźnieński złożył następnie wniosek o refinansowanie części poniesionych kosztów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Wniosek otrzymał dofinansowanie. Potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania przebudowy-remontu tej drogi w ramach WRPO znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, z 8 lutego 2010; zamieszczono tam listę projektów, które uzyskały dofinansowanie: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Oznaczenie wniosku WND-RPWP.02.02.02-30-002/09, tytuł projektu: Przebudowa - remont drogi powiatowej nr 2168P (Palędzie Dolne) - granica województwa - Kruchowo. Wartość projektu: 1 953 875,44 zł; dofinansowanie: 976 937,72 zł.

(jk)

Data publikacji 19.03.2013r.
2006-11-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 20-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21095187

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno