Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pieniądze z UE na promocję powiatu

Powiat Gnieźnieński otrzymał 435.614,79 zl. dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR działanie 1.4 "Rozwój turystyki i kultury". Koszt całkowity projektu wynosi 580.819,72 zł.


Projekt Powiatu Gnieźnieńskiego "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego" otrzymał po posiedzeniu Komitetu Sterującego 51 punktów na 56 możliwych i tym samym został najlepiej ocenionym projektem w ramach działania 1.4.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym będzie możliwy m.in. druk folderów turystycznych powiatu w liczbie ponad 120 tys. szt., zostanie zorganizowana wystawa zdjęć Gniezna i Szlaku Piastowskiego autorstwa M. Skrzypkowskiego w Londynie w lutym 2007 roku oraz dwie imprezy promocyjne ( wiosną i jesienią ) Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej, powstanie nowe stoisko targowe Powiatu Gnieźnieńskiego oraz nowy zestaw gadżetów promocyjnych, a także będzie możliwa reklama w zagranicznej i krajowej prasie turystycznej. Zorganizowany w roku 2006 konkurs agroturystyczny również będzie refinansowany ze środków niniejszego projektu.

Projekt zakłada promocję produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Polityka promocyjna powiatu od pewnego czasu nie skupia się na promocji w ujęciu stricte administracyjnym, ale właśnie w ujęciu produktów.
Z uwagi na bogactwo atrakcji turystycznych przedmiotem projektu będą działania promujące następujące produkty turystyczne Powiatu Gnieźnieńskiego, takie jak:
  • Szlak Piastowski
  • Turystyka aktywna
  • Agroturystyka
  • Turystyka Pielgrzymkowa
  • Lednicki Park Krajobrazowy
  • Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa
Największym atutem Powiatu Gnieźnieńskiego jest niewątpliwie jego potencjał turystyczny. Spośród rozlicznych walorów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, na czoło wysuwają się walory historyczno-religijne związane z początkami państwowości Polski, Chrztem Polski, miejscem spoczynku św. Wojciecha oraz koronacjami królów polskich.
Przez tereny Powiatu Gnieźnieńskiego przebiega Szlak Piastowski będący jedną z najciekawszych tras turystycznych w Polsce, łączący trzy grody stołeczne z okresu wczesnopiastowskiego: Poznań, Gniezno i Kruszwicę. Jest to jeden z trzech ważnych szlaków kulturowych Wielkopolski. Szlak Piastowski od wielu lat należy do najpopularniejszych tras wycieczek autokarowych w kraju. Atrakcyjne położenie Szlaku Piastowskiego w Powiecie Gnieźnieńskim daje możliwość kreowania produktu turystycznego w kierunku utrzymania popytu na produkt turystyczny ("Szlak Piastowski") wśród mieszkańców Wielkopolski i Polski oraz sprostania konkurencji na rynku międzynarodowym. Aby sprostać tym zadaniom władze powiatu czynią starania nad poprawą jakości istniejącego produktu, zwiększeniem jego aktywności marketingowej i poprawą jakości i rozbudową istniejącej bazy noclegowej (dostosowanej do potrzeb różnych grup turystów). Do najważniejszych zabytków regionu należy: Katedra Gnieźnieńska - miejsce spoczynku św. Wojciecha i koronacji pięciu pierwszych królów Polski. Podstawowym atutem Gniezna jest bogactwo zabytków o charakterze sakralnym oraz zabytków będących siedzibami dostojników kościelnych. Na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, wzdłuż Szlaku Piastowskiego i w niewielkim ich oddaleniu znajduje się kilka miejsc odwiedzanych przez turystów - pielgrzymów. Osiemdziesiąt kilometrów od Gniezna znajduje się Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej. Na terenie powiatu każdego roku na przełomie maja i czerwca w pobliżu wsi Imiołki, pod Bramą Rybą odbywają się wielotysięczne zgromadzenia religijne młodzieży z wielu krajów Europy. Trasą pielgrzyma (kolejny produkt turystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego) można również dotrzeć do kościoła w Dąbrówce Kościelnej, Sanktuarium Maryjnego w Markowicach zw. kujawską Częstochową oraz do kościoła Narodzenia NMP w Biechowie. Gniezno to również miejsce organizowanych współcześnie słynnych Zjazdów Gnieźnieńskich - ekumenicznych spotkań wyznawców kilku religii.
Oprócz zabytków sakralnych niewątpliwą atrakcją regionu są liczne muzea i skanseny a także obiekty o charakterze archeologicznym. Wśród wielu atrakcji turystycznych powiatu jedną z cenniejszych jest Lednicki Park Krajobrazowy, chroniący w swym sercu skarb wyjątkowy, historyczny, związany z początkami państwowości polskiej. To wyjątkowe miejsce otoczone jest rzadko już dziś spotykanym tradycyjnym polskim krajobrazem rolniczym. Z uwagi na walory krajobrazowo - kulturowe oraz położenie (Lednicki Park w 96% leży na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego) jest to następny produkt turystyczny Powiatu Gnieźnieńskiego.
Inną niezwykle cenną atrakcją turystyczną Powiatu Gnieźnieńskiego jest Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa. Kolejka kursuje od Gniezna do Anastazewa, gdzie kończy swój bieg w przepięknym Powidzkim Parku Krajobrazowym. Ponad stuletnia kolejka sama w sobie mogłaby się stać ciekawym produktem turystycznym Powiatu Gnieźnieńskiego.
Teren Powiatu to także bogactwo jezior i lasów, dlatego też posiada on bardzo atrakcyjne tereny turystyczne i rekreacyjne. Ma on naturalne warunki do rozwoju funkcji turystycznych. Ciche, położone z dala od hałaśliwych dróg wioski przyciągają turystów nie tylko urokiem tradycyjnej wielkopolskiej wsi, ale również bardzo dobrej jakości bazą gospodarstw agroturystycznych. Gnieźnieńskie Starostwo już od 2000 roku wspiera miejscową agroturystykę tworząc z niej jeden z czołowych produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego.
Przez teren Powiatu Gnieźnieńskiego przebiega wiele szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych, konnych, pieszych. Tylko nieliczne z nich są jednak uznawane za zgodne z przyjętymi ogólnie standardami. Konieczne jest skatalogowanie wszystkich tych szlaków i stworzenie z nich spójnego produktu turystycznego (foldery, mapki itp.) Różnorodność walorów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego stwarza możliwości czynnego wypoczynku w urokliwym krajobrazie. Turystyka aktywna – jako produkt turystyczny powiatu ma zatem szansę na intensywny rozwój.
Rozwój turystyki i promocja to zadania, które zajmują szczególne miejsce w Strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013 oraz w Planie Rozwoju Lokalnego 2006-2013.
Jeden z czterech celów strategicznych - cel nr III zakłada: poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki, w ramach którego zapisano jako 4. cel operacyjny: turystyka jako sposób na rozwój gospodarczy Powiatu Gnieźnieńskiego. Cel strategiczny nr IV zakłada z kolei: Wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego, między innymi poprzez: promocję nowych oraz już istniejących atrakcji turystycznych (cel operacyjny nr 2).
Rozwój turystyki i promocja walorów turystycznych powiatu zajmowały również szczególne miejsce w pierwszej Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2000-2005.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


2006-11-09
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21374503

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno