Dla dobra wspólnoty samorządowej powiatu

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję /tak mi dopomóż Bóg/" - tymi słowami radni III kadencji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego złożyli w dniu 27 listopada br. ślubowanie, przyjmując mandat nadany przez społeczeństwo.


Ślubowanie złożyło 25 radnych w następującym porządku alfabetycznym:

Bręklewicz Zbigniew
Budasz Tomasz
Chmielewski Wojciech
Dutka Emilia
Gaweł Robert
Gąsiorek Rajmund
Gorzelańczyk Jan
Gościniak Telesfor
Gruszczynski Piotr
Imbierowicz Jerzy
Kostka Tadeusz
Krakowiak Halina
Krawczyk Wojciech
Kujawa Zdzisław
Łącki Wojciech
Ostrowski Krzysztof
Pietrzak Tadeusz
Pokładecki Marian
Stopczyński Hieronim
Suwalski Władysław
Szczepański Stanisław
Szóstak Marek
Webner Waldemar
Winiarska Danuta
Żok Krystyna

Z uwagi na wybór Krzysztofa Derezińskiego na Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno oraz Jacka Kowalskiego na Prezydenta Miasta Gniezno w Radzie Powiatu zasiądą kolejne dwie osoby, które osiągnęły w danych okręgach i komitetach wyborczych największą ilość głosów.
Po złożeniu ślubowania prowadzący sesję Tadeusz Kostka, Radny Senior przerwał obrady i poinformował, że druga część obrad odbędzie się w dniu 1 grudnia o godz. 14.00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.
Zostanie wówczas wybrane Prezydium Rady w osobach Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących oraz Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego - tj. Starosta, Wicestarosta i członkowie zarządu.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


I sesję III kadencji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego poprowadził Tadeusz Kostka, Radny Senior


Krzysztof Dereziński został wybrany na Burmistrza Mista i Gminy Trzemeszno


Nowym Prezydentem Gniezna został Jacek Kowalski