Nowe władze Powiatu Gnieźnieńskiego

Krzysztof Ostrowski - Przewodniczący Stowarzyszenia "Ziemia Gnieźnieńska" został wybrany nowym Starostą Gnieźnieńskim, Piotr Gruszczyński z Platformy Obywatelskiej - Wicestarostą. Przewodniczącą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego została wybrana Danuta Winiarska z Ziemi Gnieźnieńskiej. Prawicowe ugrupowania Ziemia Gnieźnieńska - PO - PIS zawiązały tym sposobem koalicję na III kadencję samorządu powiatowego.


Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego:

Starosta:
Krzysztof Ostrowski (ZG)
Wicestarosta:
Piotr Gruszczyński (PO)
Etatowy członek zarządu:
Wojciech Krawczyk (PIS)
Nieetatowy członek zarządu:
Marian Pokładecki (PO)
Nieetatowy członek zarządu:
Maciej Kasprzak (PIS)


Prezydium Rady Powiatu Gnieźnieńskiego:

Przewodnicząca:
Danuta Winiarska (ZG)
Wiceprzewodniczący:
Tomasz Budasz (PO)
Wiceprzewodnicząca:
Emilia Dutka (PIS)


Agnieszka Rzempała - Chmielewska