Drogi powiatowe do powiatu

Od dnia 1 stycznia drogi powiatowe w Gnieźnie o długości 29,5 km będą ponownie nadzorowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie. Do zadań zarządcy należy utrzymanie przejezdności dróg zimą, całoroczne utrzymanie dróg w czystości oraz ich bieżący remont i modernizacja.


Powiat Gnieźnieński dysponuje siecią 630 km dróg powiatowych zlokalizowanych zarówno w obrębie miasta Gniezna, jak i poza jego granicami. Przez ostatnie kilka lat drogami powiatowymi leżącymi w mieście zarządzał Prezydent Gniezna. Powiat przekazywał na ich bieżące utrzymanie odpowiednie środki finansowe.
Porozumienie, zawarte w lipcu 2002 r. określające sposób zarządzania drogami powiatowymi w Gnieźnie, zostało wypowiedziane przez Prezydenta Gniezna w czerwcu br.
Od 1 stycznia wszelkie uwagi co do niżej przedstawionych dróg należy kierować do:
Powiatowego Zarządu Dróg przy Al. Reymonta 32 w Gnieźnie, tel: /061/ 428 19 20.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


źródło: Gnieźnieński Tydzień z dn.22.XII.06 r.