Wzrost polsko-brytyjskiej wymiany turystycznej

"W ostatnich dwóch latach podwoił się ruch turystyczny z Wielkiej Brytanii do Polski, a z Irlandii potroił się. Do Polski przyjechało w ubiegłym roku 455,4 tys. turystów z Anglii (wzrost o 32 procent), zaś z Irlandii 69,3 tys. (wzrost o 74,5 proc.)" czytamy na łamach miesięcznika TTG, branżowego pisma turystycznego. Promocja Gniezna poprzez wystawę fotografii M. Skrzypkowskiego w Londynie w lutym br. wydaje się zatem strzałem w dziesiątkę.


Jak czytamy dalej w cytowanym miesięczniku: "Pod względem liczby turystów spędzających w Polsce co najmniej jedną noc, Wielka Brytania utrwaliła pozycję lidera w klasyfikacji krajów nie sąsiadujących z Polską. Duże znaczenie w pobudzeniu ruchu turystycznego ma ekspansja tanich linii lotniczych i ich sezonowe promocje. Większość wyjazdów ma charakter zorganizowany i jest zaplanowana z góry."

"Dane są bardzo dobre, ale jeśli fachowo i marketingowo nie wzmocni się promocji Polski na tutejszym rynku, to dynamika wzrostu obrotów zacznie maleć, a poczynając od roku 2008-09 załamie się" - powiedział PAP dyrektor ośrodka (POIT w Londynie - dop. autora) Jerzy Szegidewicz.

Możliwości dalszego wzrostu obrotów Szegidewicz widzi m. in. w zakresie tzw. turystyki ekologicznej, medyczno-kosmetycznej (wyjazdów na zabiegi dentystyczne, kosmetyczne, operacje typu wymiana stawu biodrowego i leczenie w uzdrowiskach), a także popularnych w W. Brytanii wyjazdów na wieczory kawalerskie i panieńskie.

Rośnie też segment turystyki korporacyjnej związany z organizowaniem konferencji i narad oraz wyjazdy typu "city break", (zwykle 2-4 dniowy pobyt w czasie weekendu ze zorganizowanym programem). Największym wzięciem nadal cieszy się Kraków i Zakopane, ale w ub. r. zaobserwowano wzrost zainteresowania Brytyjczyków wyjazdami na wybrzeże Bałtyku i Hel."

Organizatorzy wystawy "Gniezno - Pierwsza Stolica Polski. Perła Szlaku Piastowskiego" liczą na wymierne efekty promocji Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego na rynku brytyjskim. Władze powiatu zakładają ponadto kontynuację współpracy z Polskim Ośrodkiem Informacji Turystycznej w Londynie.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


źródło: www.ttg.com.pl