Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

IV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na IV sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 21 lutego 2007 r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2007;
  2. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007;
  3. w sprawie: odwołania Sekretarza Powiatu;
  4. w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu;
  5. w sprawie: odwołania Pani Katarzyny Bartoszak z funkcji Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie;
  6. w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie oraz ustalenia wymiaru etatu i wysokości wynagrodzenia;
  7. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie;
  8. w sprawie: odwołania Krystyny Chlasta i Wojciecha Jaworskiego jako delegatów Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do składu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gnieźnie;
  9. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
  10. w sprawie: zmiany uchwały nr III/17/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie wyboru delegatów Powiatu Gnieźnieńskiego do Związku Powiatów Polskich;
  11. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
  12. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu „Pomoc” w ramach działania 1.3 – schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
  13. w sprawie: dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, wpisania oraz zatwierdzenia zmian w realizacji projektu „Pierwszy Krok” w ramach Działania 1.2 – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich;
  14. w sprawie: zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy osób zobowiązanych do ich wymiany w wyniku zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Gnieźnie na ul. Gdańska dokonanej uchwałą Rady Miasta Gniezna z dnia 13 grudnia 2006 r. nr III/13/2006 w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gnieźnie;
  15. w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
  16. w sprawie: stawek dotacji do gospodarstwa pomocniczego Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie;
  17. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz na zaciągnięcie kredytu bankowego;
  18. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej w Gnieźnie przy ul. Św. Jana 2";
  19. w sprawie: przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie";
  20. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/343/2006 z dnia 25 września 2006 r. dotyczącej zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
 1. Przyjęcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. koreferat w sprawie projektu budżetu przedstawiany przez przewodniczącego Komisji Finansowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie uchwały budżetowej.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska


2007-02-15
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21374481

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno