Otrzymali akty nominacji

W poniedziałek 19 lutego w sali konferencyjnej starostwa wicestarosta Piotr Gruszczyński wręczył akty nominacji członkom Powiatowej Rady Sportu. Rada ta została powołana uchwałą w ubiegłym roku i ma służyć jako organ doradczy w zakresie sportu.Rada składa się z 15 osób, trenerów, działaczy sportowych. Reprezentują oni poszczególne gminy powiatu oraz Gniezno. Podczas spotkania, w trakcie którego wicestarosta Piotr Gruszczyński wręczył im akty nominacji, wybrane zostały także władze rady. Przewodniczącym został Paweł Kiczyłło, jego zastępcą Marek Jankowiak, a sekretarzem Marek Szczepanowski. - Cieszę się, że mogę pracować w takim składzie - powiedział nowo wybrany przewodniczący.

Ewa Michalak