Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

IV Sesja Rady Powiatu

Podczas IV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęta została m.in. uchwała budżetowa oraz o zmianie regulaminu organizacyjnego starostwa. Jak podkreślał starosta Krzysztof Ostrowski, tegoroczny budżet jest budżetem zrównoważonym.
Dochody budżetu powiatu będą wynosiły 88 mln 789 tys. 706 zł, wydatki natomiast 86 mln 504 tys. 274 zł. - Budżet jest budżetem zrównoważonym, zauważa się w nim także redukcję wydatków bieżących - informował dziennikarzy podczas konferencji prasowej starosta Krzysztof Ostrowski. - Nie zostały także przewidziane podwyżki, i to zarówno dla urzędników, jak i nauczycieli. Wynika to z tego, że budżet państwa też jest budżetem zerowym, w związku z czym nie wzrastają subwencje.
Jak podkreślił starosta, silną stroną budżetu jest zabezpieczenie środków na planowane na najbliższe lata inwestycje. Jest wśród nich budowa kompleksu sportowo-usługowo-turystycznego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie i dobudowa skrzydła szpitala przy ul. 3 Maja.

Zanim jednak radni przyjęli uchwałę budżetową, przewodnicząca rady Danuta Winiarska przedstawiła plan pracy rady w bieżącym roku. - Przewodniczący poszczególnych komisji zgłaszali propozycje pracy i na tej podstawie sporządziłam roczny plan - przekazała. - Został on podzielony tematycznie. Oprócz punktów obligatoryjnych przewidziana została sesja poświęcona bezrobociu, stanie oświaty, kultury i sportu w powiecie, a także zagrożeniom wśród młodzieży i działaniom promocyjnym.
Danuta Winiarska poinformowała również o planach pracy komisji rewizyjnej. W tym roku przeprowadzi ona m.in. kontrole w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w Wydziale Komunikacji oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa starostwa, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego i Domu Dziecka w Gnieźnie.

Rada zatwierdziła zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa. Kwestiami na które zwrócił uwagę starosta jest powołanie Wydziału Inwestycji i Funduszy UE. Będzie się on zajmował m.in. planowaniem inwestycji, ich kosztorysowaniem oraz nadzorem nad realizacją, pozyskiwaniem środków unijnych i pozabudżetowych, a także szkoleniem pracowników urzędu i jednostek podległych.
Na dwa odrębne rozdzielony został Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia. Jak powiedział Krzysztof Ostrowski, Wydział Ochrony Zdrowia będzie miał teraz dużo obowiązków związanych z rozbudową szpitala. Aby nie mnożyć etatów, w wydziałach tych nie zostaną zatrudnieni zastępcy dyrektorów, tak jak było to do tej pory.

W trakcie sesji zaakceptowane zostały dwa projekty, "Pomoc" i "Pierwszy krok", mające wspierać długotrwale bezrobotnych oraz młodzieży na rynku pracy. Będą one finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Radni powołali ponadto na stanowisko sekretarza powiatu Dariusza Pilaka.

Ewa Michalak


2007-02-22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412118

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno