IV Sesja Rady Powiatu

Podczas IV Sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęta została m.in. uchwała budżetowa oraz o zmianie regulaminu organizacyjnego starostwa. Jak podkreślał starosta Krzysztof Ostrowski, tegoroczny budżet jest budżetem zrównoważonym.
Dochody budżetu powiatu będą wynosiły 88 mln 789 tys. 706 zł, wydatki natomiast 86 mln 504 tys. 274 zł. - Budżet jest budżetem zrównoważonym, zauważa się w nim także redukcję wydatków bieżących - informował dziennikarzy podczas konferencji prasowej starosta Krzysztof Ostrowski. - Nie zostały także przewidziane podwyżki, i to zarówno dla urzędników, jak i nauczycieli. Wynika to z tego, że budżet państwa też jest budżetem zerowym, w związku z czym nie wzrastają subwencje.
Jak podkreślił starosta, silną stroną budżetu jest zabezpieczenie środków na planowane na najbliższe lata inwestycje. Jest wśród nich budowa kompleksu sportowo-usługowo-turystycznego przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie i dobudowa skrzydła szpitala przy ul. 3 Maja.

Zanim jednak radni przyjęli uchwałę budżetową, przewodnicząca rady Danuta Winiarska przedstawiła plan pracy rady w bieżącym roku. - Przewodniczący poszczególnych komisji zgłaszali propozycje pracy i na tej podstawie sporządziłam roczny plan - przekazała. - Został on podzielony tematycznie. Oprócz punktów obligatoryjnych przewidziana została sesja poświęcona bezrobociu, stanie oświaty, kultury i sportu w powiecie, a także zagrożeniom wśród młodzieży i działaniom promocyjnym.
Danuta Winiarska poinformowała również o planach pracy komisji rewizyjnej. W tym roku przeprowadzi ona m.in. kontrole w I Liceum Ogólnokształcącym w Gnieźnie, w Wydziale Komunikacji oraz w Wydziale Architektury i Budownictwa starostwa, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego i Domu Dziecka w Gnieźnie.

Rada zatwierdziła zmiany w regulaminie organizacyjnym starostwa. Kwestiami na które zwrócił uwagę starosta jest powołanie Wydziału Inwestycji i Funduszy UE. Będzie się on zajmował m.in. planowaniem inwestycji, ich kosztorysowaniem oraz nadzorem nad realizacją, pozyskiwaniem środków unijnych i pozabudżetowych, a także szkoleniem pracowników urzędu i jednostek podległych.
Na dwa odrębne rozdzielony został Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia. Jak powiedział Krzysztof Ostrowski, Wydział Ochrony Zdrowia będzie miał teraz dużo obowiązków związanych z rozbudową szpitala. Aby nie mnożyć etatów, w wydziałach tych nie zostaną zatrudnieni zastępcy dyrektorów, tak jak było to do tej pory.

W trakcie sesji zaakceptowane zostały dwa projekty, "Pomoc" i "Pierwszy krok", mające wspierać długotrwale bezrobotnych oraz młodzieży na rynku pracy. Będą one finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Radni powołali ponadto na stanowisko sekretarza powiatu Dariusza Pilaka.

Ewa Michalak