Komisja konsultacyjna rozpoczęła pracę

Starosta Krzysztof Ostrowski wręczył akty powołania członkom Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego oraz organizacji pozarządowych. Skład komisji jest ustalany przez Starostę Powiatu na rok. Przewodniczącym komisji jest Wojciech Krawczyk, członek Zarządu Powiatu. Komisja ma charakter doradczy i inicjatywny.

Ewa Michalak