Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na V sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 22 marca 2007 r. o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Analiza stanu bezpieczeństwa w Powiecie Gnieźnieńskim:
  1. roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Policji
  2. roczne sprawozdanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
  3. informacja Prokuratury Rejonowej
  4. informacja SANEPIDU
  5. dyskusja na temat bezpieczeństwa
 1. Roczne sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006 roku.
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gnieźnie w 2006 roku.
 1. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2006r. oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Propozycje podziału środków PFRON.
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 1. Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 - 2013 za rok 2006.
 2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gnieźnie za 2006 rok.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rezygnacji z pełnienia funkcji nieetatowego członka Zarządu w Zarządzie Powiatu Gnieźnieńskiego
  2. w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
  3. w sprawie: budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie
  4. w sprawie: rozwiązania i przeprowadzenia likwidacji Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018638
  5. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 6. Wolne głosy i informacje.
 7. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska


2007-03-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412106

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno