Od 50 lat razem

50 lat temu, w dniu 25 marca 1957 podpisano traktaty rzymskie, uznawane za podwaliny dzisiejszej Unii Europejskiej. Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej od 1 maja 2004 roku. Na temat genezy oraz współczesnej problematyki związanej z Unią Europejską mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego mogą zasięgnąć informacji w Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej.

Centrum działa od 2001 roku. Pierwotnie było ono umiejscowione w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a od 18 września 2002 r. w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., przy ul. Rynek 10/1 w Gnieźnie. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Działalność PCIE jest finansowana przez gnieźnieńskie starostwo.

Pomimo, iż Polska jest członkiem Unii Europejskiej prawie od trzech lat, społeczeństwo w dalszym ciagu nie posiada wystarczającej wiedzy zarówno o funkcjonowaniu Unii, jak i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Jednolitego Rynku UE. Konieczne jest więc kontynuowanie działalności Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej, które udziela informacji zarówno mieszkańcom Powiatu, jak również przedsiębiorcom prowadzącym działalność (lub zainteresowanym prowadzeniem działalności) na Jednolitym Rynku UE.

Celem Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej jest osiągnięcie wzrostu aktywności proeuropejskiej wśród różnych grup społecznych i przygotowanie ich do funkcjonowania w realiach członkowskich, w Unii Europejskiej, doprowadzenie do pełnej świadomości odnośnie aspektów prawnych wymagających dostosowania naszego prawa do unijnego, ukształtowanie postawy przedsiębiorczej poprzez możliwość korzystania, aplikowania o dotacje z programów pomocowych, wzrost mobilności szczególnie młodych osób, wskazanie bliskości oraz stworzenie szansy współdziałania z regionami Unii Europejskiej.

Centrum posiada status punktu Biblioteki Depozytowej Wspólnot Europejskich, na podstawie wpisu do bazy Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Departamencie Dokumentacji Europejskiej. Umożliwia to gromadzenie publikacji rządowych dotyczących procesów negocjacji Polski z UE, raportów Komisji Europejskiej o stanie przygotowań Polski do integracji. Osoby zainteresowane pozyskaniem informacji o UE mogą liczyć na bezpłatne broszury i foldery. Mogą również skorzystać na miejscu w PCIE z komputera i Internetu w poszukiwaniu informacji o problematyce unijnej.

PCIE współpracuje ponadto ze szkolnymi Klubami Europejskimi i organizacjami młodzieżowymi. Sporą grupą odbiorców Centrum są również przedsiębiorcy, szczególnie z sektora MSP, zainteresowani pozyskaniem informacji o możliwych funduszach strukturalnych, o organizowanych spotkaniach, seminariach i konferencjach dla przedsiębiorców.

Centrum współpracuje również z Biurem Powiatowym ARiMR poprzez informowanie rolników na temat funduszy strukturalnych, zwłaszcza nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W grudniu 2006 Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej otrzymało od Ministerstwa Rolnictwa nagrodę za zdobycie II miejsca w konkursie AGRO-PROGRAM 2006 za przygotowanie programu kształcenia kursowego "Przedsiębiorcza wieś wielkopolska". Z kolei w październiku 2006 roku przedstawiciel Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej uczestniczył w spotkaniu Post-development movements In Europe - perspective in the new EU-members, które odbyło się we Włoszech. Spotkanie dotyczyło tendencji rozwoju obszarów wiejskich w Europie, związanych z wykorzystaniem unijnych funduszy strukturalnych. Szczególną uwagę skupiono na tendencjach tzw. post-development - zakładających rozwój rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego, coraz bardziej popularnych w państwach Europy Zachodniej.

Na temat problematyki związanej z Unią Europejską można również przeczytać na stronach internetowych: www.powiat-gniezno.pl oraz www.garg.pl.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska
Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju