V Sesja Rady Powiatu

22 marca odbyła się V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. W jej trakcie dokonana została m.in. analiza bezpieczeństwa w powiecie. Radni wybrali także nieetatowego członka zarządu powiatu.

Radni wysłuchali rocznych sprawozdań na temat bezpieczeństwa, przygotowanych przez Powiatową Komendę Policji, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej oraz informacje Prokuratury Rejonowej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Przedstawione zostały także roczne sprawozdania Powiatowego Rzecznika Konsumentów z działalności w 2006 roku, z działalności PCPR, Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego oraz sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego.

Przyjęte zostały uchwały zatwierdzające te sprawozdania.
Wśród podjętych uchwał są też: w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji nieetatowego członka zarządu powiatu oraz wyboru nowego (został nim Paweł Koch), w sprawie: budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie, w sprawie zadań inwestycyjnych projektu "Gnieźnieńskie Centrum Telekardiologii jako Nowoczesna Medycyna w Powiecie Gnieźnieńskim - wykorzystanie najnowszych technik telemedycznych" na podstawie wniosku o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiej Organizacji Gospodarczej i zadań finansowych tego samego projektu oraz zmian budżetu powiatu.

Ewa Michalak