Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

To już/dopiero 100 dni!

Zdynamizowanie pracy starostwa, zrealizowanie kilku kluczowych inwestycji, stworzenie dobrego klimatu dla działań o charakterze gospodarczym oraz przygotowanie dobrego gruntu pod zmianę i poprawę systemu kształcenia - takie priorytety działania wyznaczył sobie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
Oczywiste jest, że ze względu na rozmiar zaplanowanych działań nie można oczekiwać ich zakończenia w ciągu stu dni. Prowadzone w starostwie prace pokazują jednak, że zarząd konsekwentnie realizuje wyznaczone sobie cele.

Do zdynamizowania prac starostwa przyczyni się z pewnością nowo utworzony Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich. Do jego głównych zadań należy pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz organizowanie szkoleń z tego zakresu.
To co w ciągu najbliższego miesiąca zauważą sami petenci urzędu to usprawnienie obsługi w Wydziale Komunikacji i Dróg. Zainstalowane zostaną tam urządzenia sterujące: podajniki numeryczne, systemy przywoławcze i wyświetlacze aktualnie załatwianego interesanta.
Z korzyścią dla interesantów będzie także przeniesienie na ul. Kościuszki Wydziału Obywatelskiego i Wydziału Zdrowia, Punktu Paszportowego i Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Obecnie trwają tam prace adaptacyjne.

Bardzo wielką uwagę władze powiatu przywiązują do działań z zakresu gospodarki. Już na początku kadencji utworzony został portal gospodarczy. Zawiera on m.in. bazę firm chętnych do podjęcia kooperacji międzynarodowej z przedsiębiorstwami niemieckimi. Partnerski powiat Teltow-Flaeming taką samą informację zamieszcza na stronie internetowej tamtejszej Agencji Rozwoju Gospodarczego (www.swfg.de).
Starostwo było również inicjatorem powołania Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej. Izba ma być organem zrzeszającym i reprezentującym lokalnych przedsiębiorców, a także partnerem na płaszczyźnie gospodarczej dla władz samorządowych. Dla przykładu wśród działań Konińskiej Izby Gospodarczej jest m.in. fundusz pożyczkowy, kojarzenie partnerów gospodarczych, prowadzenie wywiadowi gospodarczej, misji gospodarczych czy realizowanie programów pomocowych.

W pozyskaniu inwestorów pomóc mają strefy gospodarcze. Na początku kadencji powołany został zespół, który ma zająć się ich utworzeniem. W ramach strefy będą wskazane najbardziej atrakcyjne tereny inwestycyjne.
Na liście inwestycji, jakie zarząd wyznaczył sobie do zrealizowania widnieją olbrzymie przedsięwzięcia: rozbudowa szpitala i budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Sobieskiego.

Starosta złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju bazy obiektów sportowych" budowy hali widowiskowo-sportowej z widownią na 1500 miejsc przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie. W tak krótkim czasie powstała koncepcja architektoniczna hali o wymiarach 67x48 m i wysokości 14 m, w której zaprojektowano boisko o wymiarach 20x40 m. Wartość inwestycji sięga 10 mln złotych. W przypadku otrzymania wsparcia w ramach tego programu wydatki budżetu powiatu będą mniejsze o ok. 30 procent. Planuje się jednakże w latach 2007-2011 aktywne pozyskiwanie dotacji na tę inwestycję również z innych źródeł.
Projektowana hala będzie mogła służyć nie tylko do rozgrywania zawodów sportowych, ale i do organizowania koncertów i imprez rozrywkowych. Poza tym w budynku przewiduje się miejsca pod dodatkowe usługi rekreacyjne. Budowa hali wpisuje się w długofalowy plan rewitalizacji terenu przy Sobieskiego.

Kolejny, złożony o dofinansowanie, wniosek dotyczy budowy czterech boisk ze sztuczną nawierzchnią przy placówkach oświatowo-wychowawczych: Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gnieźnie; Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie i Ośrodku Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie. Fundusze na ten cel można otrzymać z realizowanego przez Ministerstwo Sportu i PZU programu "Blisko boisko".
Program przewiduje, że dofinansowanie może uzyskać podmiot (jednostka samorządu, klub lub ośrodek sportowy), który zobowiąże się do pokrycia 30% kosztów projektu (wliczana będzie także praca wykonana np. w ramach akcji społecznych), przygotuje dokumentację boiska całorocznego o wymiarach minimum 30 na 60 metrów pokrytego trawą syntetyczną o wysokości minimum 5 centymetrów i przede wszystkim ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży bez żadnych opłat i warunków oraz zobowiąże się do zakończenia budowy jeszcze w tym roku.
Dodatkowo powiat zamierza się także ubiegać o środki z Ministerstwa Sportu na budowę dwóch boisk pełnowymiarowych, które miałyby się mieścić przy I LO w Gnieźnie i ZSP w Witkowie.
Podczas ostatniej sesji przyjęte zostały uchwały o tworzeniu Gnieźnieńskiego Centrum Telekardiologii, przewidujące wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego w urządzenia diagnozujące TELE-EKG, utworzenie systemu kardiologicznego, a także wyposażenie centrum w specjalistyczny sprzęt. Dotację na ten cel będzie można otrzymać z Funduszu Norweskiego.

Do poprawy systemu kształcenia ma się przyczynić utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego, które ma m.in. dostosowywać profile edukacji do potrzeb rynku pracy.
Temu samemu celowi służy opracowywany przez Powiatowy Urząd Pracy ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Dane pochodzą ze szkół (ilu absolwentów i w jakich zawodach kończy szkołę, ilu znajduje pracę). Z zebranych informacji wynika, że brakuje operatorów obrabiarek, ślusarzy, spawaczy, murarzy, kierowców samochodów ciężarowych.
Stanowiska dyrektorskie w placówkach oświatowych będą obsadzane w drodze konkursów, a nie jak to było praktykowane na skutek powierzenia funkcji przez starostę, tak by odbywało się to w sposób merytoryczny i obiektywny. Takie konkursy w najbliższym czasie zostaną ogłoszone w trzech placówkach, w których kończą się kadencje dyrektorów. Dotyczy to: Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych w Gnieźnie oraz gnieźnieńskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.

Władze powiatu będą kontynuować współpracę z niemieckim powiatem Teltow-Flaeming. Opracowany został plan spotkań z niemieckimi partnerami. Zaplanowane spotkania dotyczą m.in. utworzenia stref gospodarczych i Centrum Kształcenia Praktycznego.
Powiat promowany był także w Londynie podczas otwarcia wystawy fotograficznej Mirosława Skrzypkowskiego.

Ewa Michalak


2007-03-27
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360974

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno