Strona główna Mapa serwisu Kontakt
    PWB- w dniu 28 kwietnia konsultacje w PWB odwołane z powodu szkolenia. Za utrudnienia przepraszamy.     Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje kandydatów na szkolenie w służbie przygotowawczej – korpus szeregowych (szkolenie odbywa się w terminie od 04/05 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

5-lecie GARG sp. z o.o.

11 kwietnia 2007 r. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego obchodziła pięciolecie swojej działalności. W uroczystościach uczestniczyli między innymi właściciele Agencji, jak i zaprzyjaźnione samorządy, instytucje, jak i firmy. Uroczystość uświetniła obecność delegacji partnerskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego (SWFG) z powiatu Teltow Fläming.

To już 5 lat Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego służy lokalnej społeczności, włączając się w rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego.

11 kwietnia 2002 roku samorządy lokalne: Powiat Gnieźnieński, Miasto Gniezno oraz Gminy: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Mieleszyn, Trzemeszno i Witkowo podpisały umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego, tworząc instytucję non profit.

W ten sposób samorządy te postanowiły wypełniać ustawowy obowiązek kreowania rozwoju gospodarczego i społecznego na terenie swojego działania.

Celem GARG Sp. z o.o. jest kreowanie i koordynowanie wszelkich działań w Powiecie Gnieźnieńskim ukierunkowanych na rozwój gospodarczy i społeczny.
Cel ten jest realizowany m.in. poprzez:
 • udzielanie poręczeń kredytów zaciąganych przez małe i średnie firmy, a także osoby bezrobotne w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwijania działalności gospodarczej;
 • doradztwo podstawowe i zaawansowane z zakresu marketingu, zarządzania, podatków i prawa,
 • szkolenia dla właścicieli małych i średnich firm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą a także dla osób bezrobotnych;
 • udzielanie informacji na temat pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu;
 • pomoc w pozyskiwaniu dotacji i zewnętrznych środków finansowania działalności gospodarczej,
 • pomoc w ubieganiu się władz lokalnych o środki pomocowe.
Kapitał zakładowy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wynosi 826.000,00 zł.
Z tego jako zabezpieczenie Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych wydzielono kwotę: 660.800,00 zł. Oznacza to, że na bieżącą działalność została przekazano agencji kwotę 165.200,00 zł. Z kwoty tej wykorzystano dotychczas nieco ponad 50 tysięcy złotych.

Właściciele nie dotują działalności Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Analizując najważniejsze działania Agencji należy zacząć od Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Dotychczas udzielono 26 poręczeń. Kwota poręczonych kredytów to 688.120,00 zł. Wartość poręczeń to 402.862,00 zł. Udzielono 18 poręczeń na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz 8 poręczeń dla przedsiębiorstw już funkcjonujących. Klienci PFPK, dzięki poręczeniom utworzyli dodatkowo ponad 40 miejsc pracy.

Jako instytucja otoczenia biznesu Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., od samego początku wspiera sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Początkowo wspólnie z Agencją Rozwoju Regionalnego S. A. w Koninie prowadziła Punkt Konsultacyjno – Doradcy. Od 2004 roku GARG samodzielnie prowadzi Punkt Konsultacyjny na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – instytucji wdrażającej dla programów pomocowych: SPO – WKP i RZL.
Dzięki temu przedsiębiorcy z Powiatu Gnieźnieńskiego mogą korzystać z bezpłatnych, profesjonalnych usług informacyjnych.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczenia fachowej pomocy doradczej i informacyjnej dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą prowadzi dla tych osób indywidualne doradztwo.

Skierowane jest ono do osób zamieszkałych na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą finansowana jest przez Powiat Gnieźnieński.

Dzięki temu osoby rozpoczynające działalność gospodarczą otrzymują bezpłatne wsparcie w tworzeniu własnej firmy.

W ramach Centrum Ofert Pracy dostępne są:
 • oferty ze "Sklepiku z ofertami pracy";
 • oferty pracy zamieszczane w specjalnych dodatkach gazet lokalnych i regionalnych;
 • oferty zamieszczone w Internecie;
 • oraz oferty z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie i Poznaniu, w tym oferty pracy z zagranicy.
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego organizuje wiele szkoleń, zarówno dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy jak i przedsiębiorców. GARG organizuje także cykliczne konferencje tematyczne, np. z zakresu ochrony środowiska.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. wraz ze Starostwem Powiatowym oraz Zespołem Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych zorganizowała już trzy edycje Powiatowego Konkursu Wiedzy o Przedsiębiorczości.

W roku 2006 do grona organizatorów dołączyła także Gnieźnieńska Szkoła Humanistyczno - Menadżerska "Milenium" w Gnieźnie.

W eliminacjach szkolnych każdego roku bierze udział kilkuset uczniów ze wszystkich szkół ponad gimnazjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim. Do finału powiatowego kwalifikuje się co roku po pięciu najlepszych uczniów z każdej szkoły - w sumie 50 osób.

W roku 2005 r., na placu Św. Wojciecha, w Gnieźnie, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego zorganizowała II Powiatowe Targi Przedsiębiorczości, pod hasłem: "Teraz Gniezno".
Podczas targów swoje stoiska wystawiło 45 firm, z czego 27 firm pochodziło z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Na zlecenie Powiatu Gnieźnieńskiego, GARG prowadzi Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej.

Mimo blisko trzech lat jakie niedługo upłyną od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zapotrzebowanie na informacje o Unii Europejskiej nie słabnie. Tylko w ostatnich tygodniach Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej zrealizowało:
 • spotkanie poświęcone nowemu Programowi Wspólnotowemu "MŁODZIEŻ w Działaniu",
 • warsztaty integracyjne "Polska w Unii Europejskiej" oraz
 • warsztaty integracyjne "Bułgaria i Rumunia - dwa nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej".
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego przygotowuje także opracowania tematyczne wspierające rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego.

Pracownicy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego są autorami:
 • Informatora dla poszukujących pracy;
 • Informatora dla rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie gnieźnieńskim oraz
 • Informatora gospodarczego.
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego razem z Powiatem Gnieźnieńskim współpracuje także z agencją rozwoju gospodarczego z Teltow – Fläming. Współpraca ta służy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych między przedsiębiorcami z zaprzyjaźnionych powiatów oraz tworzeniu stref gospodarczych.
GARG współpracuje także z bankiem BPH, PKO BP i Bankiem Spółdzielczym w Gnieźnie oraz Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. świadczy także usługi dla samorządów.

Dla samorządów z terenu powiatu gnieźnieńskiego stworzyła m. innymi strony internetowe:Realizowała także opracowania strategiczne:
 • strategię Rozwoju Gminy Niechanowo wraz z Planem Rozwoju Lokalnego,
 • strategię oraz Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Gniezno,
 • strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz PRL dla Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Mieleszyn oraz
 • program rozwoju turystyki i rekreacji na terenie Gminy Witkowo.
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego przygotowała dla samorządów powiatu gnieźnieńskiego także plany i programy z zakresu ochrony środowiska. Dokumenty takie przygotowano dla Gminy Gniezno, Łubowo, Kiszkowo, Niechanowo, Mieleszyn, dla Miasta i Gminy Trzemeszno, Witkowo, Czerniejewo oraz dla Miasta Gniezno.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. przygotowała także wiele studiów wykonalności, które posłużyły do pozyskania dotacji pochodzących z Unii Europejskiej. Do najważniejszych można zaliczyć:
 • studium wykonalności na rewitalizację obiektów powojskowych przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie na cele edukacyjne - gimnazjum,
 • studium wykonalności w zakresie systemów odprowadzania ścieków - "Uregulowanie gospodarki ściekowej wsi Mieleszyn w celu poprawy warunków bytowych jej mieszkańców",
 • studium wykonalności dla projektu "Dobre Miejsce, królewska tradycja - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego" oraz
 • studium wykonalności dla projektu "Rewitalizacja linii kolejki wąskotorowej pomiędzy Gnieznem a Anastazewem"
Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego ma więc swój udział w skutecznym aplikowaniu o środki pomocowe przez samorządy oraz inne instytucje z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Na ponad 18 mln zł pozyskane w ramach programów: SAPARD, Phare, ZPORR, SPO – RZL, Agencja pomagała bezpośrednio lub pośrednio pozyskać co najmniej blisko: 4 mln zł.

GARG Sp. z o.o. skutecznie pozyskuje środki finansowe także na własne projekty, które służą rozwojowi przedsiębiorczości oraz społeczności lokalnej. Do tej pory z różnych programów pomocowych Agencja pozyskała ponad milion sześćset tysięcy złotych.

Najważniejszym z dotychczas realizowanych jest projekt: Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie finansowe. Jest on finansowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.5 (dwa pięć) - Promocja przedsiębiorczości.

Celem realizacji tego projektu było wspieranie osób planujących rozpocząć działalność gospodarcza, poprzez usługi doradczo-szkoleniowe, wsparcie pomostowe i inwestycyjne.

W projekcie wzięło udział 137 osób, z tego na utworzenie firmy zdecydowało się ponad 50 z nich. Dotację inwestycyjną otrzymało 30 osób a wsparcie pomostowe 26 osób.

W ramach projektu utworzono między innymi takie firmy, jak: Agencja reklamowo-dźwiękowa WIPI.PL Łukasz Naczas, ANIMA Łukasz Pacholski, DENTARIUM.PL Ewa i Bartosz Zgorzelscy, FIRMA MAX USŁUGI WULKANIZACYJNE Mirosław Szmalec, CAFFE@MASSAGE Magdalena Bugajewska, HAKBIL Ilona Biel, OŚRODEK REKREACJI KONNEJ "MASTER" Maria Nitka oraz firmę SYNERGIA 2 Grzegorz Szafrański.

Więcej informacji o firmach utworzonych w ramach projektu: Rozwój przedsiębiorczości poprzez kompleksowe doradztwo i szkolenia oraz wsparcie finansowe, można znaleźć na stronie: www.garg.pl, Ludzie sukcesu.

Działalność GARG w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych pochodzących z UE, to nie tylko środki pozyskane na realizację własnych przedsięwzięć, czy pomoc w pozyskaniu środków na przedsięwzięcia realizowane przez samorządy lokalne i inne instytucje. To także znaczący wpływ na sukcesy w pozyskiwaniu dotacji przez przedsiębiorców.
Jeśli chodzi o umowy zawarte przez przedsiębiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego na dotacje pochodzące z Unii Europejskiej, to Powiat Gnieźnieński zajmuje czwarte miejsce w Wielkopolsce pod względem ilości podpisanych umów i szóste miejsce pod względem ich wartości.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego cały czas podnosi swoją wartość. W ciągu ostatnich trzech lat dokonała zakupów majątkowych w ramach środków pozyskanych z dotacji Unii Europejskiej na kwotę blisko 80 tysięcy złotych.

Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest wysoko ocenianą w regionie instytucją otoczenia biznesu, należącą do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, nadzorowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od czerwca 2006 roku GARG posiada certyfikowany system zarządzania jakością, zgodny z ISO 9001:2001 potwierdzający wysoki standard świadczonych usług.

Za wkład w rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Gnieźnieńskim, Agencja otrzymała Orła Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2003 - 2005 r.

Agencja dwukrotnie zyskała wyróżniona w ogólnopolskim konkursie "Agro - program" organizowanym pod Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Edukacji w kategorii: Program Kształcenia Kursowego.
Agencja zajęła II miejsce w finale konkursu "Agro - program - 2006" za program pod nazwą: "Przedsiębiorczość na Wsi"

Wyniki finansowe osiągane przez Gnieźnieńską Agencję Rozwoju Gospodarczego pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i snuć plany na kolejne 5 lat.

Zapraszamy Państwa do Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.
Agencja jest otwarta na współpracę i nowe wyzwania!

źródło: www.garg.pl2007-04-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 27-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18528831

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno