Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Aktywizacja bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy uzyskał z Funduszu Pracy 5 377 800 zł oraz 336 800 zł na kontynuację projektów unijnych. Łącznie kwota, która przypadła do podziału dla powiatu gnieźnieńskiego wynosi 5 714 600,00 zł. Z pieniędzy tych ma zostać zaktywizowanych 1542 bezrobotnych.

Powiatowy Urząd Pracy przedstawił propozycję podziału środków Funduszu Pracy na kwotę 5 377 800,00zł tabeli uwzględniając w niej formy aktywizacji, zaktywizowanych bezrobotnych oraz wkład własny w realizację projektów EFS pochodzący ze środków Funduszu Pracy. Propozycje zostały zaakceptowana przez Powiatową Radę Zatrudnienia.
Powyższa kwota została podzielona:

a) na aktywizację zawodową 1224 osób bezrobotnych w ramach środków algorytmowych w wysokości 4 899 348,59 zł. według następujących kryteriów:

1. Prace interwencyjne dla 45 osób:
 • wysoka efektywność zatrudnienia w 2006 r. (86,25%)
2. Staże dla 397 osób :
 • efektywność zatrudnieniowa ( znaczna w przypadku prywatnych podmiotów, niższa w przypadku jednostek budżetowych)
 • duże zainteresowanie bezrobotnej młodzieży
 • duże zainteresowanie ze strony pracodawców
 • umożliwienie uzyskania umiejętności praktycznych przez bezrobotnych do wykonywania pracy.
3. Przygotowanie zawodowe dla 278 osób:
 • efektywność zatrudnieniowa ( znaczna w przypadku prywatnych podmiotów, niższa w przypadku jednostek budżetowych)
 • duże zainteresowanie osób bezrobotnych spełniających kryteria
 • duże zainteresowanie ze strony pracodawców
 • umożliwienie uzyskania umiejętności praktycznych przez bezrobotnych do wykonywania pracy
4. Dotacje na działalność gospodarczą dla 83 osób:
 • pomoc w usamodzielnieniu się
 • sprzyjające warunki do realizowania własnej działalności ( niska składka ZUS)
 • wysoka efektywność
5. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia dla 100 osób:
 • długofalowy efekt
 • wsparcie dla firm rozwijających się
 • możliwość skierowania każdej osoby bezrobotnej - aktywizacja zawodowa wszystkich grup bezrobotnych.
6. Prace społecznie użyteczne dla 27 osób:
 • aktywizacja podopiecznych ośrodków pomocy społecznej pozostających bez pracy i korzystających długotrwale z usług opieki społecznej.
7. Szkolenia dla 294 osób:
 • bardzo duże zainteresowanie bezrobotnych
 • niskie kwalifikacje zarejestrowanych osób
 • duże potrzeby pracodawców - wymagana wielozawodowość kandydatów
 • wysokie koszty szkoleń zawodowych - kwalifikacje zawodowe
 • wysoka efektywność indywidualnych szkoleń.
W ramach posiadanych środków Powiatowy Urząd Pracy planuje w 2007r. .następujące szkolenia dla osób bezrobotnych:
 • Kurs "Obsługi kas fiskalnych"
 • Kurs "Obsługi wózków jezdniowych"
 • Kurs "Języka angielskiego" dla osób planujących wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy.
 • Kurs "Języka angielskiego" /dla osób ze znajomością języka na poziomie średnio zaawansowanym/
 • Kurs "Operator maszyn do robót ziemnych"
 • Kurs "Podstawowy kurs bukieciarstwa"
 • Kurs "Spawania elektrycznego, gazowego, w osłonie dwutlenku węgla /MAG/ oraz osłonie argonu /TIG/" - do wyboru różne specjalności
 • Kurs "Nowoczesny sekretariat"
 • Kurs "Obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych - uprawnienia E"
 • Kurs "Obsługi systemów sprzedaży z obsługą komputera"
 • Kurs "Grafika komputerowego"
 • Kurs "Obsługi komputera I i II stopnia"
 • Kurs "Przedsiębiorczości" dla osób rozpoczynających działalność lub zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
 • Kurs prawa jazdy kat. C lub E
 • Kurs przygotowujący do zawodu murarza
 • Kurs obrabiarek sterowanych numerycznych
 • Kursy indywidualne prawa jazdy różnych kategorii
 • Kursy indywidualne na pracownika ochrony I stopnia
 • Kurs indywidualny wizażu
 • Kurs indywidualny diagnosty samochodowego
 • Kurs indywidualny w zakresie podstaw elektroniki samochodowej
 • Kursy indywidualne w zakresie uzyskania świadectw kwalifikacyjnych na przewóz osób
b) zabezpieczenie udziału własnego w ramach Funduszu Pracy w programach

Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 478 451,41 zł na zaktywizowanie 318 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie w 2007 r. kontynuuje trzy projekty unijne a czwarty projekt będzie realizował w okresie od kwietnia do listopada 2007 r. .
 1. Działanie 1.6 "Metamorfoza" projekt dla kobiet realizowany w okresie od 01.02.2006-31.12.2007 r., wkład własny w 2007 r. wynosi 39 351 ,00 zł, w ramach projektu wsparcie otrzymało 98 kobiet a dodatkowo 3 kobiety w 2007 r. otrzymały wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej .
 2. Działanie 1.2 "Pierwszy Krok" projekt dla młodzieży realizowany w terminie od 01.06.2006- 30.11.2007 r. , wkład własny w 2007 r. wynosi 147 737 ,00 zł, wsparcie w ramach projektu otrzymały 432 osoby a dodatkowo wsparciem objętych zostanie jeszcze 100 osób.
 3. Działanie 1.3 "Nadzieja" projekt dla osób długotrwale bezrobotnych, realizowany w terminie od 01.06.2006-30.05.2007 r. , wkład własny w 2007 r. wynosi 46 295,00zł, w ramach projektu wsparcie otrzymało 281 osób.
 4. Działanie 1.3 "Pomoc": projekt dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, realizowany w terminie od 01.03.2007 r. do 30.11.2007 r., wkład własny projektu wynosi 245 068,41 zł, projekt obejmie wsparciem 218 osób.
c) środki przeznaczone na kontynuację projektów realizowanych w ramach środków EFS ( działanie 1.2 i 1.3 SPO RZL) w wysokości 336 800,00zł

d) środki przeznaczone na kontynuację projektu „ Metamorfoza” z EFS ( działanie 1.6 SPO RZL) w wysokości 157 403,00 zł. Projekt przeznaczony dla kobiet w ramach wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Ewa Michalak


2007-04-16
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21128642

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno