Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie zapraszam na VI sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2007 roku o godz. 13:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.

Proponowany porządek obrad:
(wstępny)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Udzielenie Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego Absolutorium za rok 2006.
  1. przedstawienie „Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2006 rok”
  2. dyskusja
  3. przedstawienie opinii wszystkich Komisji Rady oraz wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
  4. przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego
  5. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego
 1. Przygotowanie szkół i młodzieży do matury 2007 - informacja o przebiegu próbnej matury.
 2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg o przebiegu akcji zimowej i pozimowych stratach oraz o stanie dróg powiatowych.
 3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2006 rok.
 4. Deklaracja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie diet Radnych
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozwiązania i przeprowadzenia likwidacji Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gnieźnie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018638
  2. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu "Zdobywam doświadczenie" w ramach Działania 1.2 – schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
  3. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji Projektu "Własny biznes" w ramach Działania 1.3 - schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/189/2005 w sprawie: zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
  5. w sprawie: uchylenia uchwały nr XXXIII/284/2006 w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za pobyt osób w ośrodkach interwencji kryzysowej
  6. w sprawie: modernizacji boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych na terenie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie
  7. w sprawie: zmiany uchwały nr IV/44/2007 w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 Specjalnej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2".
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 złotych (słownie: jeden milion złotych)
  9. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2007 rok.
  10. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na prace modernizacyjne prowadzone w bezpośrednim otoczeniu Muzeum Początków Państwa Polskiego przez Powiat Gnieźnieński i zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Województwem Wielkopolskim
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 3. Wolne głosy i informacje.
 4. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Winiarska


2007-04-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 17-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21057538

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno