Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Porozumienie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Funduszem Promocji i Rozwoju Województwa Wielkopolskiego

W dniu 28 maja 2003 roku w Starostwie Powiatowym podpisane zostało porozumienie pomiędzy Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu a Powiatem Gnieźnieńskim dotyczące określenia zasad współdziałania stron w zakresie prowadzenia działań na rzecz rozwoju i promocji Powiatu, a w szczególności wspierania małej i średniej przedsiębiorczości.Na mocy tego porozumienia Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest jednostką certyfikowaną Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (FRiPWW). Oznacza to, że w gnieźnieńskiej Agencji będzie można zapoznać się z procedurami uzyskania poręczenia kredytu w FRiPWW, otrzymać niezbędne druki oraz uzyskać informacje jak je wypełnić. Istotnym elementem jednostki certyfikowanej jest fakt, iż wnioski o poręczenie z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego będą opiniowane przez GARG Sp. z o.o. przed jego udzieleniem. Od tej chwili GARG Sp. z o.o. jest uprawniony do reprezentowania Funduszu.

Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest pierwszym w Polsce Funduszem Samorządowym, który został utworzony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z zatwierdzoną przez Sejmik strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Zarząd Województwa w dniu 29 grudnia 2001r. podjął uchwałę o powołaniu spółki akcyjnej pod nazwą "Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego". Początkowo Fundusz został wyposażony w kapitał w wysokości 3 mln. złotych, a jedynym akcjonariuszem spółki stało się Województwo Wielkopolskie. Obecnie kapitał zakładowy wynosi 9.150.000,00 złotych, a akcjonariuszami są oprócz Województwa Wielkopolskiego - Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. i Powiat Śremski. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. jest instytucją non-profit, tzn. nie jest nastawiony na generowanie zysku, a nadwyżki przychodów nad wydatkami przeznacza na działalność statutową. Do zadań statutowych Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. należy rozwój i promocja Województwa Wielkopolskiego jako regionu atrakcyjnego dla inwestorów i sprzyjającego aktywności gospodarczej (co łączy się z zachowaniem dotychczasowych oraz tworzeniem nowych miejsc pracy).

Jednym z narzędzi do realizacji tych zadań jest Fundusz Poręczeniowy, który udziela poręczeń, gdzie max kwota poręczenia nie może być wyższa niż 10% kapitału zakładowego Funduszu. Fundusz odpowiada do kwoty nie większej niż: 70% kwoty udzielonego kredytu lub pożyczki bankowej lub do 50% kwoty udzielonej pożyczki przez instytucję finansową inną niż bank. Max okres poręczenia dla kredytu i pożyczki bankowej wynosi do 5 lat a pożyczka zaciągnięta w instytucji finansowej innej niż bank - do 3 lat.

Dlaczego jeszcze jedna instytucja poręczająca kredyty i pożyczki w Gnieźnie skoro jest już Powiatowy Fundusz Poręczeń Kredytowych przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Dlatego, że w GARG Sp. z o.o. poręczyć można do 30 tysięcy złotych a w FRiPWW S.A. do blisko 300 tysięcy złotych. Więcej informacji o Fundusz można jeszcze zaczerpnąć na stronie www.fripww.pl oraz w GARG-u..2003-06-02
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21396556

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno