Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konwent samorządowy

W miejscowości Gołąbki (gmina Trzemeszno) odbył się XI Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego. Zakres tematyczny był bardzo szeroki i dotyczył kwestii służby zdrowia, ochrony środowiska, Euro 2012 i promocji gospodarczej powiatu.

Jednym z gości konwentu był dyrektor gnieźnieńskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Włodzimierz Pilarczyk, który zwrócił się do przedstawicieli gmin z prośbą o wsparcie finansowe zakupu karetki wypadkowej. Wójtowie i burmistrzowie ze zrozumieniem podeszli do tej kwestii i zadeklarowali pomoc gmin.

Samorządowcy rozmawiali także o problemach, jakie pojawiły się z selektywną zbiórką odpadów. Pięć lat temu firma Recykling Centrum podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - dzisiejszym URBIS-em. Na mocy tej umowy za symboliczną opłatą dostarczone zostały pojemniki do zbiórki szkła, a URBIS miał zajmować się ich oczyszczaniem i powrotnym dostarczaniem szkła do Recykling Centrum. Firma ta nie jest jednak zadowolona ze współpracy z gnieźnieńską spółką . Jak powiedział podczas konwentu Mirosław Magierowski, dyrektor firmy, zbiórka stłuczki jest w Gnieźnie kilkakrotnie niższa niż w innych miastach podobnej wielkości, a nawet mniejszych. Zupełnie niezrozumiałe jest także zarówno dla niego, jak i lokalnych władz zabranie przez URBIS pojemników z Trzemeszna i ich niewykorzystywanie. - Z oczyszczonej stłuczki można wielokrotnie robić opakowania szklane - mówił o zaletach selektywnej zbiórki dyrektor Magierowski. Starosta Krzysztof Ostrowski zadeklarował rozmowę z prezesami URBIS-u, a jeżeli porozumienie nie będzie możliwe, rozpatrywana będzie inna forma współpracy.

Ochrony środowiska dotyczyła również kwestia usuwania azbestu, przedstawiona przez dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego Romana Kujawskiego. Azbest trzeba będzie usunąć do roku 2032, a obecnie przygotowywany jest powiatowy plan usuwania, który umożliwi pozyskanie środków zewnętrznych. Powiat już kilka miesięcy temu zwrócił się do gmin o dokonanie na swoim terenie inwentaryzacji azbestu. Apel o przekazywanie tych danych dyrektor Kujawski powtórzył w trakcie konwentu.

W połowie maja doszło do zawiązania w Gnieźnie komitetu organizacyjnego EURO 2012, składającego się z przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Urzędu Miejskiego oraz szkół wyższych. O zgłoszonych podczas pierwszego spotkania pomysłach wykorzystania mistrzostw do rozwoju miasta i powiatu powiedział wójtom i burmistrzom starosta Ostrowski. Jednym z nich jest rozbudowa stadionu sportowego, drugim promocja turystyczna. Rozbudowa obiektu sportowego, z uwagi na bardzo wysokie nakłady, niewspółmierne do późniejszych korzyści, spotkała się jednak z niechęcią.

Tematami konwentu były ponadto: oferty inwestycyjne powiatu (relacjonowany przez dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju starostwa Agnieszkę Rzempała-Chmielewską) oraz szkolenia językowe dla pracowników samorządowych i pracowników oświaty (przedstawiony przez dyrektora Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Jerzego Kałwaka).

Na zakończenie starosta powiedział o zamiarach poprawy kształcenia w powiecie: potrzebie edukacji zawodowej, dostosowaniu szkolenia do rynku pracy i utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego, a także poprawy doradztwa zawodowego w gimnazjach.

Gospodarzem kolejnego konwentu będzie gmina Łubowo.

Ewa Michalak


2007-06-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412104

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno