Własny biznes

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie uzyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.3 Schemat a Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 na realizację projektu ,,Własny biznes’’

Celem projektu jest ułatwienie powrotu bezrobotnym na rynek pracy poprzez zdobycie umiejętności prowadzenia własnej firmy. Przygotowane zostało dla nich szkolenie " Przedsiębiorczość i marketing" oraz środki na otwarcie własnej działalności gospodarczej .

Projekt będzie realizowany do 30 listopada tego roku, a adresowany jest do bezrobotnych mających więcej niż 25 lat ( z wyłączeniem absolwentów), pozostających w ewidencji PUP przez okres do 24 miesięcy. Zainteresowani uczestnictwem w projekcie mogą się zgłaszać się do pośredników pracy PUP, pok. 10,11,12.

Ewa Michalak