Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Kolejne fundusze na walkę z bezrobociem

Przez ostatni miesiąc Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał aż 1 mln 686 tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych. Pieniądze te będą wykorzystane do realizacji czterech programów: Własny biznes, Zdobywam doświadczenie, Praca dla młodych - dobry start, Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD.

Na realizację projektu " Własny Biznes" urząd pozyskał fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pomocy skorzysta 15 osób. Otrzymają one pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uczestniczyć będą w kursie ,,Przedsiębiorczość i marketing'', a zainteresowani objęci zostaną także doradztwem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie realizacji jest współfinansowany, również z EFS, program " Zdobywam doświadczenie", przeznaczony dla młodzieży.
Wsparcie w postaci staży, szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzedzonych kursami w zakresie prowadzenia własnej firmy otrzyma 196 osób.

Do młodych bezrobotnych adresowany jest też program ,,Praca dla młodych - dobry start'', finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Gnieźnieński PUP planuje objąć projektem 80 osób, spełniających kryteria art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ,,O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy''. Dla 50 osób przewidziano staże, dla 30. kursy grupowe i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób. Projekt będzie realizowany do końca tego roku.

W tym samy czasie i także z rezerwy Funduszu Pracy realizowany będzie program ,,Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD''. Projektem będzie objętych 75 osób, spełniających kryteria art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. Będą one mogły uczestniczyć w kursach grupowych i indywidualnych, otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub też otrzymają pomoc w postaci wyposażenia stanowisk pracy.

Ewa Michalak


Fot. : Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Małgorzata Matczak.

2007-07-20
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21412103

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno