Kolejne fundusze na walkę z bezrobociem

Przez ostatni miesiąc Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał aż 1 mln 686 tys. zł na aktywizację osób bezrobotnych. Pieniądze te będą wykorzystane do realizacji czterech programów: Własny biznes, Zdobywam doświadczenie, Praca dla młodych - dobry start, Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD.

Na realizację projektu " Własny Biznes" urząd pozyskał fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z pomocy skorzysta 15 osób. Otrzymają one pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej, uczestniczyć będą w kursie ,,Przedsiębiorczość i marketing'', a zainteresowani objęci zostaną także doradztwem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

W trakcie realizacji jest współfinansowany, również z EFS, program " Zdobywam doświadczenie", przeznaczony dla młodzieży.
Wsparcie w postaci staży, szkoleń i dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzedzonych kursami w zakresie prowadzenia własnej firmy otrzyma 196 osób.

Do młodych bezrobotnych adresowany jest też program ,,Praca dla młodych - dobry start'', finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, pozostającej do dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Gnieźnieński PUP planuje objąć projektem 80 osób, spełniających kryteria art.49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. ,,O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy''. Dla 50 osób przewidziano staże, dla 30. kursy grupowe i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób. Projekt będzie realizowany do końca tego roku.

W tym samy czasie i także z rezerwy Funduszu Pracy realizowany będzie program ,,Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD''. Projektem będzie objętych 75 osób, spełniających kryteria art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia. Będą one mogły uczestniczyć w kursach grupowych i indywidualnych, otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej lub też otrzymają pomoc w postaci wyposażenia stanowisk pracy.

Ewa Michalak


Fot. : Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie Małgorzata Matczak.