Kondolencje dla rodzin ofiar

W związku z tragicznym wypadkiem we Francji starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski wystosował do prezydentów Szczecina i Stargardu Szczecińskiego listy kondolencyjne.

Treść listu:

Szanowny Panie Prezydencie

Od niedzieli Powiat Gnieźnieński pogrążony jest w smutku i żałobie z powodu tragicznej śmierci Rodaków we Francji.

W imieniu Zarządu Powiatu, mieszkańców oraz własnym przekazuję na Pana ręce najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim osób, które zginęły w wypadku.

Łączymy się w bólu z cierpiącymi i zapewniamy o swej pamięci i modlitwie.

  Rannym życzymy natomiast szybkiego powrotu do zdrowia.
      Z poważaniem

      Starosta Gnieźnieński
      Krzysztof Ostrowski