Kolejka dofinansowana

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przekazaniu 50 tys. zł na gnieźnieńską kolejkę wąskotorową.

O udzielenie pomocy finansowej na wąskotorówkę wystąpiło do marszałka województwa gnieźnieńskie starostwo. Fundusze zostaną przekazana na podstawie uchwały podjętej przez sejmik województwa.

Umożliwi to naprawę i konserwację taboru kolejowego oraz dofinansowanie przejazdów turystycznych na trasie Gniezno-Anastazewo.

Ewa Michalak