Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

„Sprawny dojazd” dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Sprawny dojazd”. W ramach programu udzielana jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zakupie samochodu lub uzyskania prawa jazdy kategorii ,,B’’. Formularze wniosków dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Program składa się z dwóch obszarów: obszar A - to pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu i obszar B - dotyczy pomocy w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.

Adresatami pierwszego obszaru są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej (zatrudnione bądź uczące się), posiadające prawo jazdy kat B oraz ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, wydane z powodu znacznej dysfunkcji narządu ruchu, obejmującej co najmniej jedną kończynę dolną.

Drugą grupą osób, które mogą skorzystać z omawianej formy pomocy są dzieci niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli wymagają rehabilitacji leczniczej, a jeden z rodziców lub opiekun prawny posiada prawo jazdy kat. B.

Pomoc w tym obszarze dotyczy dofinansowania zakupu nowego samochodu bez oprzyrządowania lub w przypadku samochodów oprzyrządowanych nie starszych niż trzyletniego. Wysokość dofinansowania zależna jest od dochodów przypadających na członka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy oraz oprzyrządowania samochodu i wynosi od 4 tys. 045 zł do 19 tys. 780 zł, lecz nie więcej niż 50 proc. zakupionego samochodu.

Natomiast z obszaru B mogą skorzystać osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.

Pomoc dotyczy dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy: kursu i egzaminów w kwocie od 281 do 1124 zł i pozostałych kosztów (zakwaterowania, wyżywienia oraz dojazdu) w kwocie od 169 do 674 zł. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 85 proc. kosztów uzyskania prawa jazdy.

Wnioski o otrzymanie pomocy można składać do 10 września w Wielkopolskim Oddziale PFRON, ul. Lindego 4 w Poznaniu. Potrzebne formularze są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie przy ul. Cymsa 16 i na stronie internetowej www.pcpr.powiat-gniezno.pl .

Ewa Michalak


2007-08-17
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21360177

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno