Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konkurs grantowy dla młodzieży

Młodzież z terenu powiatu w wieku od 13 - 19 lat (ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców może otrzymać wsparcie finansowe, jeżeli organizacje pozarządowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki pozaszkolne (domy kultury, biblioteki gminne) oraz grupy nieformalne (tworzone również przez młodzież) z miejscowości do 20 tys. mieszkańców wezmą udział w konkursie grantowym.

Organizatorem Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu Równać Szanse 2007 jest Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP z Leszna. Organizatorem konkursu na szczeblu centralnym jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Środki pochodzą z programu dotacyjnego Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Formami wsparcia dla organizacji wnioskującej jest dotacja w wysokości 7 tys. zł, a także udział w bezpłatnych szkoleniach i doradztwie.
Termin przesyłania wniosków upływa z dniem 10 października 2007 roku.
Projekt nie może rozpoczynać się wcześniej niż 1 stycznia 2008 roku i trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2008 roku.

Dotacje będą przyznawane na działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych m.in. poprzez:
  • Wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych
  • Popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poszerzanie wiedzy w ich zakresie
  • Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i tworzenie możliwości spełniania ich aspiracji
  • Podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi, na przykład: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja
  • Tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną w tym działania młodzieży z różnych środowisk i miejscowości
  • Tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej oraz rozwijania zainteresowań i pasji młodych ludzi
Centrum PISOP przyjmuje wnioski konkursowe z województw: wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego. Wnioski należy przesyłać na adres: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, 64 - 100 Leszno, ul. PL. J. Metziga 26/6. Adres e-mailowy: leszno@rownacszanse.pl.

Informacje o programie organizator konkursu udziela telefonicznie pod numerem (065) 520 78 86.

Agnieszka Rzempała - Chmielewska


2007-08-23
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 20-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21086052

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno