Pomoc dla spółek wodnych

W gnieźnieńskim starostwie odbyło się spotkanie dotyczące spółek wodnych. Na terenie powiatu działa ich 31, a kondycja finansowa nie jest niestety dobra.

Z przedstawicielami spółek rozmawiał członek Zarządu Powiatu Wojciech Krawczyk, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska starostwa Roman Kujawski oraz podinspektor tego wydziału Adela Kiszkarewicz. W gronie zaproszonych gości byli również przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Rozmowy dotyczyły możliwości poprawy sytuacji spółek. Niestety obecnie nie wystarcza im funduszy na pokrycie niezbędnych robót melioracyjnych, odmulania czy wykaszanie skarp rowów i bieżącą konserwację istniejących urządzeń melioracyjnych. Ponieważ stan rowów i urządzeń z roku na rok pogarsza się, Wojciech Krawczyk zaoferował pomoc finansową w wysokości 10 tys. zł na wykonanie najpilniejszych prac w tym roku. Starostwo ma także pomóc w składaniu wniosków do wojewody o dofinansowanie robót melioracyjnych.

Ewa Michalak