Uzyskali awanse zawodowe

Siedmiu nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z powiatu gnieźnieńskiego uzyskało awans zawodowy nauczyciela mianowanego, a jedenastu dyplomowanego.

W czwartek w sali hotelu Nest złożyli uroczyste ślubowanie, a starosta Krzysztof Ostrowski oraz Anna Krystkowiak z kuratorium oświaty w Poznaniu wręczyli im akty awansu zawodowego. W uroczystości wzięła również udział przewodnicząca rady powiatu gnieźnieńskiego Danuta Winiarska, wicestarosta Piotr Gruszczyński, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Krawczyk oraz dyrektorzy szkół.

Jak powiedział Krzysztof Ostrowski, uroczystość wręczenia aktów awansu zawodowego to ważny dzień nie tylko dla nauczycieli, którzy uzyskali awans, ale także dla całego środowiska szkolnego oraz powiatu. Podnoszący swe kwalifikacje nauczyciele to bowiem gwarant lepszego edukowania młodzieży.

Starosta zaprosił też wszystkich nauczycieli na najbliższą sesję rady powiatu, ponieważ jednym z tematów będą problemy oświaty. Odbędzie się ona 26 września o godz. 13.00 w auli I LO w Gnieźnie.

Ewa Michalak