100 – lecie kortów tenisowych

W sobotę 22 września w gnieźnieńskim Parku Miejskim odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia istnienia w mieście kortów tenisowych.

Pierwsze dokumenty dotyczące gnieźnieńskich kortów pochodzą z 1907 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła decyzję o wyasygnowaniu środków i budowie ogrodzenia ,,placu tenisowego’’ w Parku Miejskim. Od tego czasu zaczęły powstawać w Gnieźnie kluby tenisowe, których rozwój doprowadził do rozbudowy kortów.

Jubileusz zorganizował Gnieźnieński Klub Tenisowy. Do Komitetu Honorowego uroczystości jubileuszowych zaproszony został Starosta Gnieźnieński.

Uroczystości poprzedziły rozgrywki finałowe Mistrzostw Gniezna.

Ewa Michalak