Puchar Ministra dla Powiatu Gnieźnieńskiego

Za ,,Najciekawszą promocję na Targach’’ Powiat Gnieźnieński otrzymał Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o promocję na Międzynarodowych Targach Hodowli Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich ,,Farma 2007’’, które odbywały się od 28 do 30 września w Poznaniu.

Konkurs na najciekawszą promocję organizuje co roku czasopismo ,,Polish Food’’, wydawane przez Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trafia ono do odbiorców na całym świecie. Do komisarzy Unii Europejskiej, członków Parlamentu Europejskiego, a także unijnych ministrów rolnictwa.

Jurorzy, przyznając nagrodę Powiatowi Gnieźnieńskiemu, docenili atrakcyjne pokazanie różnorodności i bogactwa kulturowego regionu.

Puchar został wręczony w piątek 28 września, w pierwszy dzień ,,Farmy’’ .

Ewa Michalak