Rozmowy o zabytkach

Starosta Gnieźnieński Krzysztof Ostrowski zorganizował spotkanie z udziałem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Aleksandra Starzyńskiego. Tematem było tworzenie gminnych i powiatowego planu ochrony zabytków.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin powiatu gnieźnieńskiego, a także zastępca prezydenta Gniezna Robert Andrzejewski i miejski konserwator zabytków Grzegorz Budnik. Dla każdej z gmin wojewódzki urząd ochrony zabytków przygotował raporty dotyczące znajdujących się na ich terenie zabytkowych budynków. Zawarta została w nich ewidencja obiektów, ich stan oraz problemy kwestii własnościowych.

Spotkanie było okazją do dyskusji na ten temat oraz sposobów tworzenia gminnych oraz powiatowego planu ochrony zabytków.

Ewa Michalak